U-FOLD antar missbrukets utmaningar

U-FOLD har medvind. Vårt nätverk växer. Intresset för vår verksamhet ökar.
Och framför allt, vårt arbete ger tydliga resultat. U-FOLD har på kort tid etablerat
sig som en kraft att räkna med. Det är en utveckling som både inspirerar och ger
nödvändig drivkraft, än återstår mycket att uträtta.

Vår vision är klar. U-FOLD ska spela en aktiv roll inom svensk och internationell missbruks- och beroendehantering. Att nå dit kräver insatser bortom vår regionalt starka plattform för forskning, prevention och behandling. Det är dags att ta nästa steg. Tillsammans ska vi sätta U-FOLD i centrum på den nationella kartan.

Läs mer om U-FOLD »
Följ U-FOLD på Facebook »
Följ U-FOLD på Instagram »

Våra introduktionsfoldrar ger dig en snabb överblick av U-FOLDs arbete. Vill du läsa dem i tryckt form: kontakta oss så skickar vi dem kostnadsfritt.

U-FOLD En introduktion (2011) »

U-FOLD Resan fortsätter (2012) »

U-FOLD Nya perspektiv (2013) »