Konferens: Tobaksfri skoltid – En kraftsamling för rökfria skolgårdar i Uppsala län

12 december arrangeras konferensen Tobaksfri skoltid vid Wiks slott. Här får du ny kunskap och inspiration i arbetet för att uppnå en tobaksfri skoltid. Fri entré, begränsat antal platser. Välkommen!

Du är utvald att få delta i den inspirerande utbildningen Tobaksfri skoltid – En kraftsamling för rökfria skolgårdar i Uppsala län. Vi bjuder alla deltagare på julbord och kaffe.

Tid: måndag 12 dec, kl. 09.00-16.00
Plats: Wiks slott, Uppsala

Vi vuxna brukar alla ge uttryck för att det är viktigt att unga inte ska använda tobak, även de vuxna som själva använder tobak. Sedan början av 90-talet har successivt allt fler miljöer blivit rökfria i vårt land. Mer än hälften av landets kommuner har infört rök- eller tobaksfri arbetstid. En av de viktigaste saker vi kan göra för att förebygga ungas tobaksbruk är att låta dem vistas i en tobaksfri miljö. Detta ansvar delas av många; föräldrar, skola, närsamhälle mm. Denna utbildningsdag syftar till att ge kunskap i fakta och metodik, motivera och inspirera i arbetet för att uppnå en tobaksfri skoltid.

Föreläsare och utbildare: Maria Nilsson är socionom med mer än 30 års erfarenhet av förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Maria är även medlem i regeringens ANDT-råd och en av Sveriges främsta experter inom området unga och tobaksprevention.

Målgrupp: Skolpersonal/ledare från skolår 6 till gymnasiets skolår 3, kommunens tillsynshandläggare samt ansvariga chefer, kommunala folkhälso-/drogförebyggande samordnare, förtroendevalda, fritidsledare i skolan och andra viktiga nyckelpersoner i det förebyggande arbetet.

Anmälan: senast 14 november till Åsa Linderståhl eller Anna Haid, Länsstyrelsen Uppsala län. Ange namn, arbetsplats och e-post.

Avgift: Konferensen är avgiftsfri. Vi bjuder på julbord och kaffe.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till ersättare. Vid utebliven närvaro utan ersättare utgår en administrativ avgift på 450 kr. OBS! max 75 deltagare!

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med Psykologer mot Tobak och Statens folkhälsoinstitut.

Ladda hem inbjudan Konferens: Tobaksfri skoltid »