Missbruk hos äldre

21 januari inbjuder Regionförbundet och U-FOLD till seminarium Missbruk hos äldre. Vi vänder oss till verksamma inom socialtjänst och hälso-och sjukvård, förtroendevalda, forskare och andra intresserade.


Läs rapport från seminarium Missbruk och äldre


Tid: Onsdag 21 januari, kl. 9.00-16.15
Lokal: Uppsala universitetshus, sal X
 

Missbruk hos äldre

Fler äldre personer med alkoholproblem vårdas i hälso- och sjukvården. Dödligheten i alkoholrelaterade orsaker ökar bland de äldsta och signaler från äldrevård och omsorg tyder på att detta kommer att ställa ökade och nya krav på verksamheterna. Stigande ålder, flera sjukdomar och många läkemedel ökar risken för läkemedelsberoende och biverkningar.

Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Nationellt initierade omfattande satsningar har pågått inom missbruks- och beroendevården, för vuxna, barn och unga. Missbruks- och beroendeproblematik hos äldre har inte uppmärksammats på samma sätt.

Vilka kunskaper/forskning finns eller saknas om äldre med missbruks- och beroendeproblem? Vilka förebyggande insatser och strategier finns i samhället för att möta denna utveckling, och vilka strategier och förutsättningar finns i äldreomsorgen för att kunna tillgodose individuella behov av stöd och insatser? Dessa andra frågor inom området kommer att lyftas under seminariet.
 

Program 21 januari (reservation för ändringar)

9.00       Introduktion
             
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet

9.15       Vad vet vi om droganvändning bland äldre?
             
Håkan Leifman, direktör, CAN

9.45       Äldre, missbruk och psykisk ohälsa –vad vet vi?
             
Niklas Bjurström, utredare, Socialstyrelsen

10.15     Kaffepaus

10.45      Läkemedel hos äldre –vad vet vi, vad vet vi inte?
              
Mikael Hoffmann, överläkare, Stiftelsen NEPI

11.15      Äldre och alkoholmissbruk
              
Agneta Öjehagen, professor, Lunds universitet

11.45      Läkemedelsförskrivning för äldre
              
Anna Alassaad, apotekare/adjunkt, Uppsala universitet

12.15      Lunch på egen hand

13.30      Uppföljning av äldres hälsa och ANDTS ur ett folkhälsoperspektiv
              
Marie Risbeck, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

14.00      Äldre, alkohol och äldreomsorg –utmaningar och dilemman
              
Evy Gunnarsson, professor, Stockholms universitet

14.30       Blanda alkohol och läkemedel –igår, idag, imorgon
              
Barbro Westerholm, läkare, forskare, riksdagsledamot (FP)

15.00       Kort paus

15.15       Paneldiskussion

               Barbro Westerholm, läkare, forskare, riksdagsledamot (FP)
               Marie Palmgren, förvaltningschef, Enköpings kommun
               Astrid Fjellström, medicinsk rådgivare, Landstinget Uppsala län
               Mikael Hoffmann, överläkare, Stiftelsen NEPI

16.00       Hur går vi vidare –Avslutning
 

Moderator: Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet