U-FOLD Storseminarium: Nya utmaningar för ANDT-strategin

Torsdag 5 oktober 2017 fyller U-FOLD 6 år och arrangerar samma dag Storseminarium på tema Nya utmaningar för ANDT-strategin i universitetshusets nyrenoverade aula.
 

Plats: Uppsala universitetshus, aulan
Tid: 5 oktober 2017, kl. 09.30-12.30
Anmälan: http://doit.medfarm.uu.se/kurt10699

Skriv ut affisch: U-FOLD Storseminarium 2017
 

Nya utmaningar för ANDT-strategin

Seminariet samlar deltagare från ett stort antal institutioner, myndigheter och instanser som verkar inom ANDT-området. Vid mötet presenterar forskare och experter de senaste kunskaperna inom sina respektive fält.

Seminariet belyser även problematiskt spelande och spelberoende, ett högaktuellt område mot bakgrund av det nya beslutet om en omreglerad spelmarknad.

I universitetshusets foajé erbjuds utrymme för utställningsmontrar. Kontakta Fred Nyberg, U-FOLD, för mer information.
 

Program (uppdateras fortlöpande)

09.30    Välkomnande och inledning

Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen Uppsala län
Fred Nyberg, seniorprofessor, Uppsala universitet, koordinator för U-FOLD

09.55    Aktuella frågor i ANDT(S)-området

Alkohol, narkotika och dopning – Hur ser det ut?
Mats Ramstedt, forskningsansvarig, CAN

Narkotikarelaterade dödsfall – Vad gör vi?
Charlotta Rehnman-Wigstad, samordnare ANDTS, Socialstyrelsen

Hur hanterade vi vågen av rökheroin bland nyanlända?
Christian Frödén, Gränspolisen

10.35    Bensträckare

10.45    Aktuella frågor i ANDT(S)-området

Psykisk ohälsa & droger – Aspekter på samsjuklighet
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Droger och dopning – Vad blir nästa steg?
Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet

Tobacco Endgame – Aktuella fakta om tobak
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, Tobaksfakta

Problematiskt spelande
Anna Berman, docent, KI

11.45     Panelsamtal: ANDT-strategin och vägen framåt

Anna Berman, docent, KI
Björn Fries, f d Nationell narkotikasamordnare
Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län
Mohammad Hassan, kommunalråd (L), Uppsala kommun
Charlotta Rehnman-Wigstad, samordnare ANDTS, Socialstyrelsen
Gabriel Romanus, f d Socialminister
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Moderator: Mia Sundin, CAN