Storseminarium 2013 - aktuellt program


Lokal:
Uppsala universitetshus, aulan (karta)
Tid: 3 april 2013, 8.30–13.30, programmet pågår 9.00–13.00
Moderator: Presenteras inom kort

Anmäl dig till Storseminarium 2013 här


Aktuellt program
(reservation för ändringar)

8.30–9.00          Registrering och kaffe

9.00–10.15        Ann-Britt Ryd Pettersson, moderator
                          Journalist, Sveriges Television

                          Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
                          Inledning

                          Fred Nyberg, professor, koordinator i U-FOLD
                          U-FOLD – Framtida utmaningar

                          Gunilla Svedström, verksamhetschef, Beroendekliniken
                          Samverkan inom specialistpsykiatrin och beroendeområdet

                          Monica Söderbaum, preventionssamordnare, Uppsala kommun
                          Cannabis-appen - preventionsverktyg för vår tid

                          Jenny Rydstedt, strateg, Gullers Grupp
                          Media och opinionsbildning - så påverkar vi samhällsdebatten

10.15–10.45      Paus med förtäring och utställare

10.45–12.00      Per Binde, docent, Göteborgs universitet
                          Nya forskningsrön om spel och spelberoende

                          Maria Ellgren, forskare Uppsala universitet
                          Nätdroger - risker och konsekvenser för användaren

                          Tommy Moberg, forskare, Göteborgs universitet
                          Att förebygga, möta och behandla dopingproblem

                          Paolo Roberto, ambassadör, Ren Idrott
                          Ett slag för en dopingfri generation

12.00–13.00     Paneldiskussion
                         Doping - Idrotts- samhälls- eller hälsoproblem?

                         Mathias Hallberg, forskare, Uppsala universitet
                         Tommy Moberg, forskare, Göteborgs universitet
                         Kristina Olinder, ordförande, RFs dopingkommission
                         Erika Sjöblom, projektledare, STAD
                         Paolo Roberto, ambassadör, Ren Idrott
                         Torbjörn Tännsjö, professor, Stockholms universitet

13.00–13.30     Lunch och mingel