Välkommen till En kväll för idrottsföräldrar

2017-09-19

16 oktober inbjuder Upplands Idrottsförbund och Länsstyrelsen i Uppsala län till informationskväll om Föräldrars stöd till idrottande barn. Vi bjuder på fika med en matig macka. Varmt välkommen!

Plats: Missionskyrkan, Uppsala
Tid: 16 oktober klockan 17:30-19:30
Anmälan: https://goo.gl/21rlTV

Ladda hem flyer Världens bästa idrottsförälderDu som förälder kan skapa en unik relation till ditt barn genom barnets idrottande. Som förälder är du en viktig del i ditt barns upplevelse av att idrotta. Detta är fokus i föreläsningen ”Världens bästa idrottsförälder”.

Barn och unga har alla rätt till en god hälsa. En fara som ungdomar kan ställas inför är en ökad exponering och försäljning av kosttillskott. Föreläsningen om kosttillskott syftar till att ge dig som förälder en större kunskap i hur dessa produkter kan påverka barn och ungas hälsa negativt.

Många föräldrar vill stötta sina barn och unga att börja träna, oavsett vilken form av fysisk aktivitet finns det riskfaktorer som du som förälder bör känna till. Mikael Mattsson professor vid GIH har stor kunskap inom flera av dessa riskfaktorer och kommer under kvällen föreläsa inom området alkohol och läkemedel. Arrangemanget ingår i Uppsala läns strategi- och åtgärdsprogram om alkohol, narkotika, doping, tobak och läkemedel.

– Vi hoppas att den här satsningen ska leda till ett stärkt stöd för föräldrar. Detta genom ökad kunskap och insikt om vilka risker som alkohol, läkemedel och prestationshöjande medel för med sig samt vilken inverkan dessa har på barn och ungdomar, säger Anna Haid, samordnare för alkohol och drogförebyggande frågor vid länsstyrelsen i Uppsala.