Om U-FOLD

U-FOLD är en enad kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

Nätverket omfattar redan många av Uppsalas aktörer. Långt fler behövs. Alla insatser är betydelsefulla för att vi ska bli framgångsrika. Vill du veta mer om vårt arbete? Läs mer här på vår webbplats eller kontakta oss så berättar vi mer.