Partners

U-FOLD är ett Uppsalabaserat nätverk i kampen mot läkemedels- och drogberoende. Här möts universitet, myndigheter, organisationer och föreningar för att tillsammans utveckla åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik. Många av Uppsalas aktörer har redan anslutit. Långt fler behövs. Alla insatser är betydelsefulla för att vi ska bli framgångsrika.