Centrum för polisforskning

Centrum för polisforskning är en verksamhet som spänner över Uppsala universitets tre vetenskapsområden. Centrets syfte är att utnyttja det kompletta universitets möjligheter för att samordna polisforskning och högre polisutbildning. Ambitionen är att bli en nationell kunskapspartner och en internationellt ledande forskningsnod avseende polisforskning. 


Till centrets många kunskapsområden hör brottsbekämpning, droger och avancerade kriminaltekniska analyser. Inom dessa fält samverkar centret med bland andra Nationellt centrum för kvinnofrid samt avdelningen för biologisk beroendeforskning.

Ett centralt inslag i centrets verksamhet är att utveckla samarbetet med myndigheter och organisationer, att utveckla dialog med det omgivande samhället, samt att stimulera samverkan över universitetets ämnes- och fakultetsgränser. I detta arbete är U-FOLD ett viktigt forum för Centrum för polisforskning.

Kontaktperson: Iain Cameron, föreståndare

Postadress:

Box 512

751 20 Uppsala

Telefon: 018–471 20 23

E-post: Iain.Cameron@jur.uu.se
Hemsida: www.polisforsk.uu.se