Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län är en demokratiskt styrd organisation och länets näst största arbetsgivare, med 11 000 medarbetare. Landstingets uppdrag är att erbjuda jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke genom effektiv användning av skattemedel. Till landstingets uppgifter hör även att skapa förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling.

Akademiska sjukhuset utgör en stor del av landstinget och har många olika roller: läns-, specialist-, utbildnings- och forskningssjukhus. Nära samverkan med Uppsala universitet ger tidig tillgång till ny kunskap som snabbt kan praktiseras i vården.

Beroende- och neuropsykiatrin är landstingets främsta kunskapsresurs vid alkohol- och narkotikarelaterad sjuklighet. Verksamheten ger råd, stöd och behandlar personer över 18 år boende i Uppsala län. Vid beroendepsykiatri och smärtcentrum finns även kompetens att ta emot, utreda och behandla patienter med långvariga smärttillstånd och problematiskt bruk av morfinläkemedel.

Beroende- och neuropsykiatrins övergripande mål är att genom samverkan med andra vårdgivare implementera kunskapen i så patientnära vårdmiljöer som möjligt samt att skapa förutsättningar för att sprida denna kompetens till andra verksamhetsområden.

Kontaktperson: Annika Brehmer, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Postadress:
Box 602
751 25 Uppsala

Telefon: 018–611 60 73

E-post: annika.brehmer@lul.se
Hemsida: www.lul.se