Upplands Idrottsförbund

Upplands Idrottsförbund företräder, stödjer och samordnar den av Riksidrottsförbundets organiserade idrottsverksamheten i Uppland. Upplands Idrottsförbund arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna för att idrottens grundvärderingar ska finnas med i all verksamhet samt är en positiv förebild vad gäller etik och moral. År 2009-2010 genomfördes en fokussatsning på folkhälsoarbete.

Idrottsförbundet verkar för senarelagd alkoholdebut samt minskat alkohol- och tobaksbruk. Idrottsförbundet har också en tydlig antidopingpolicy: "Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras." År 2010 genomförde Riksidrottsförbundet 3 950 dopingprov. 42 personer bestraffades för brott mot dopingreglerna. Av dessa var 23 gymtränande motionärer som inte tävlingsidrottar.

Upplands Idrottsförbund samarbetar med Riksidrottsförbundet i satsningen Vaccinera klubben mot doping. Med ett lätthanterligt webbaserat upplägg ökar idrottsföreningen sin kunskap och medvetenhet om sin roll i antidopingfrågan. Här finns de verktyg och den kunskap som behövs för att klubbarna ska ta en tydlig ställning och arbeta aktivt med en – av Riksidrottsförbundet godkänd – antidopingplan.
 

Kontaktperson: Dag Söderberg, Idrottschef

Postadress:
Box 23062
750 23 Uppsala

Telefon: 018–27 70 07

E-post: dag.soderberg@uppland.rf.se
Hemsida: www.rf.se/Distrikt/UpplandsIdrottsforbund/