Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på excellent grundforskning i nära samarbete med näringslivet. Centrumet bildades år 2007 och finansieras under 10 år från VINNOVA och Vetenskapsrådet.

Vid centrumet samverkar drygt 70 forskare från Uppsala universitet, Uppsala Akademiska sjukhus och flera deltagande företag med målet att finna bakomliggande orsaker kring Alzheimers sjukdom och kronisk smärta, samt hitta biologiska markörer för säker diagnostik av dessa sjukdomar.

En viktig komponent i den forskning som bedrivs är att utveckla nya, mer känsliga analysmetoder än de som finns tillgängliga idag. Dessa metoder kan även appliceras för läkemedels- och droganalys, vilket är ett centralt samverkansområde inom U-FOLD.

Kontaktperson: Fredrik Nikolajeff, Centrumföreståndare

Postadress: Inst för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Telefon: 018–471 30 36

E-post: fredrik.nikolajeff@angstrom.uu.se
Hemsida: www.berzelii.uu.se