Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet verkar forskare inom en rad discipliner, många i absolut framkant av sina fält. Nationella och internationella samarbeten samt tvärvetenskaplig forskning garanterar det dynamiska kunskapsflödet.

Universitetets fakultetsövergripande samverkan kring läkemedels- och drogberoende är väl etablerad. Narkotikarelaterad forskning bedrivs vid de farmaceutiska, juridiska och teologiska fakulteterna samt vid institutionen för psykologi.

Våra forskare fyller en central funktion vid bland annat utveckling av läkemedel, framtagande av analystekniker, rättsmedicinska processer och studier av narkotikarelaterade dödsfall. U-FOLD stärker ytterligare kopplingen mellan universitetets forskning och samhällets arbete med läkemedels- och drogberoende.

Uppsala universitet

Kontaktperson: Fred Nyberg, PhD, Professor, Koordinator för U-FOLD

Postadress:
Box 591
751 24 Uppsala

Telefon: 018–471 41 66
Mobiltelefon: 070–817 41 66

E-post: fred.nyberg@farmbio.uu.se
Hemsida: www.uu.se