Svenska Brukarföreningen

Svenska Brukarföreningen, SBF, grundades 2002 av personer med anknytning till Metadonprogrammet i Sverige. Föreningen är en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger.

SBF finns i första hand till för dem som inte klarar av att leva upp till alla krav som ställs. Föreningen hjälper kamrater i nöd med överklaganden, anmälningar, ger information om patienträttigheter, driver ett aktivt lobbyarbete, skriver debattartiklar, framför ofta våra synpunkter i TV och radio och via andra kanaler.

SBF har gett metadonbrukare ett språkrör som kan föra deras talan och göra Socialstyrelsen, landstinget, politiker och andra medvetna om hur det egentligen är inom denna del av sjukvården.

SBF består av brukare och organiserar även ett stort antal anhöriga och vänner. För SBF är det viktigt att framhålla och driva frågor ur ett brukarperspektiv och utifrån ett detta rikta fokus på skademinimerande metoder. Föreningskonstruktionen syftar i första hand till att åstadkomma en autentisk dialog mellan brukare och samhälliga institutioner, politiker, media, socialtjänst och sjukvård.

Kontaktperson: Berne Stålenkrantz,

Postadress:
Kammakargatan 47
111 24 Stockholm

Telefon: 0705–35 76 45

E-post: berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se
Hemsida: http://svenskabrukarforeningen.se