Temakvällar på Uppsala Stadsbibliotek 2013: Hjärnans neurobiologi, Nätdroger, Cannabis

I höst inbjuder U-FOLD och Uppsala Stadsbibliotek till tre temakvällar kring missbrukets utmaningar. Under tre torsdagar sätter några av Sveriges främsta experter fokus på Hjärnans Neurobiologi, Cannabis och Nätdroger.

Tid: Torsdag 24 oktober, 14 november, 21 november, kl. 18.30–19.30
Plats: Uppsala Stadsbibliotek, Kerstin Ekman-salen (karta)

Temakvällar på Uppsala Stadsbibliotek

24 oktober - Hjärnans neurobiologi – en introduktion
Vad händer i hjärnan när man missbrukar? Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, tar oss med på en resa bland nervsynapser och transmittorsubstanser och förklarar vad som får så många bland oss att ständigt söka nya kickar – även sådana som vi vet är skadliga.

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet – tillika initiativtagare och koordinator i U-FOLD. Hans forskning inbegriper gener och signalsubstanser som har koppling till funktioner som rör hjärnans belöningssystem. Fred Nyberg utför även studier i samarbete med smärtkliniken och psykiatrin i Uppsala. Fred Nyberg har uppdrag i regeringens ANDT-råd och var tidigare forskningsansvarig vid regeringens Mobilisering mot narkotika.

14 november - Nätdroger – risker och konsekvenser för användaren
I dag kan vem som helst köpa ”partydroger” via Internet. Det är oklassificerade substanser med okända, inte sällan livsfarliga effekter. Maria Ellgren, forskare i drogberoende och beteende, redovisar de många allvarliga följder nätdroger kan ha för ofta både unga och naiva användare.

Maria Ellgren forskar kring drogberoende och beteende vid Uppsala universitets institution för farmaceutisk biovetenskap. Maria Ellgren arbetade tidigare inom läkemedelsindustrin med att som expert på beroendeframkallande egenskaper forska om säkerhet kring nya substanser. Maria Ellgren har även forskat vid Karolinska Institutet kring biologiska mekanismer i hjärnan i relation till cannabis, och konsekvenser av cannabisexponering tidigt i livet.

21 november - Cannabis
Cannabis är vår vanligast förekommande illegala drog och många unga, bland dem Centerpartiets Ungdomsförbund, förespråkar legalisering. Erik Leijonmarck, med mångårig erfarenhet av drogförebyggande arbete, redogör för farorna med cannabis och varför förbudet bör kvarstå.

Erik Leijonmarck är en ofta anlitad föreläsare och konsult med mångårig erfarenhet av drogförebyggande arbete. Erik Leijonmarck var tidigare projektkoordinator vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik där han arbetade med att följa trender inom organiserad brottslighet i Baltikum samt narkotikahandel. Erik Leijonmarck utbildar även medarbetare i flera kommuner och folkrörelseorganisationer och är involverad i Uppsala kommuns projekt Cannabis-appen.