Bemötande – nyckeln till framgång

Onsdag 26 november inbjuder U-FOLD till temadag om bemötande, enligt flera studier nyckeln till en framgångsrik behandling. Vi vänder oss till dig som möter missbruk- och beroendepatienter i ditt arbete. Välkommen!Tid: 26 november, kl. 09.15­–13.15
Lokal: Uppsala universitetshus, sal IX (karta)
Övrigt: Fri entré, U-FOLD bjuder på lättare lunch samt kaffe

Bemötande – nyckeln till framgång

Inom missbruks- och beroendevården är ett etiskt och professionellt bemötande centralt för en framgångsrik behandling. Detta bekräftas i en rad rapporter och Socialstyrelsen skriver i sin utredning Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) om bemötandet som en grundläggande förutsättning för att kunna hjälpa. Detta gäller naturligtvis både patient och anhöriga. Flera rapporter från brukarorganisationer visar emellertid att brukaren ofta betraktas som avvikande, problematisk och ofta befinner sig i ett utanförskap.

Med detta seminarium vill U-FOLD belysa bemötandets betydelse och föreslå goda åtgärder och verktyg som praktiker kan använda sig av. Seminariet syftar även till att stimulera till reflektion gällande det egna patientarbetet.

Program (reservation för ändringar)

09.15–09.30    Registrering, kaffe

09.30–09.45    Välkommen
                      Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet

09.45–10.15    Vad är ett gott bemötande?
                      
Cecilia Ingard, utbildare, Regionförbundet Uppsala län

10.15–10.45    Förtroende att dela med sig av det viktigaste är svårt – varför?
                      
Louise Persson, forskningssamordnare, SBF

10.45–11.00    Bensträckare

11.00-11.30    Hur uppstår och förhindras en känsla av dåligt bemötande?
                      
Per Sternbeck, förbundssekreterare, RFHL

11.30–12.00    Varför har människan två öron och en mun?
                       Leif Grönbladh, Beroendekliniken, Akademiska sjukhuset

12.00–12.45    Paneldiskussion

12.45–13.15    U-FOLD bjuder på lättare lunch

Moderator:       Lennart Dencker, professor, Uppsala universitet