Beroendeproblematiken i ett helhetsperspektiv

U-FOLD återvänder till Visby och Almedalsveckan 2016. I år genomför forumet sex seminarier med fokus på bland annat Beroendeproblematiken i ett helhetsperspektiv.

Se hela seminariet här: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6071/
(OBS: seminariet fortsätter på http://media.medfarm.uu.se/play/video/6126/)

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lärosal B23
Tid: Onsdag 6 juli, 11.00 - 12:30     


Beroendeproblematiken i ett helhetsperspektiv

Detta seminarium ger ett övergripande perspektiv på narkotikaberoende och analyserar samband mellan beroendesjukdom och psykisk ohälsa samt följder som t ex hepatit C hos injektionsmissbrukare, liksom vilka kostnader detta medför. Experter med vetenskaplig erfarenhet av dessa aspekter deltar i samtalet.

Deltagare:
Thomas Clausen, professor, SERAF, Oslo
Markus Heilig, professor, Linköpings universitet
Håkan Leifman, direktör, CAN
Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården
Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Norrbottens läns landsting
Joakim Strandberg, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Panel:
Talarna

Moderator:
Anna Carlstedt
, ordförande, Svenska Röda Korset