Droger och drogtester i arbetslivet

Tisdag 26 november sätter U-FOLD fokus på Droger och drogtester i arbetslivet. Hur vanligt förekommande är droger på våra arbetsplatser och hur kan vi hantera de utmaningar de medför? Varmt välkommen till Universitethuset och sal IV.

Läs rapport från seminariet här
 

Tid: Tisdag 26 november, kl. 09.30–13.15
Plats: Uppsala universitetshus, sal IV (karta)
Mer information: Johanna Elnersson, U-FOLD, 070–167 92 65

Läs Brännpunkt: Droger och alkohol i arbetslivet – ett samhällsproblem

Droger och drogtester i arbetslivet

Alkohol och droganvändning är ett arbetsmiljöproblem i arbetslivet. Detta såväl för arbetsgivaren som för den enskilde samt för samhället i stort.  Många åtgärder vidtas för att motverka de problem som en användning av olika berusningsmedel och egenordinerade läkemedel medför.

Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt intresse i sitt drogförebyggande arbete. I detta arbete är bland annat drogtester på arbetsplatsen ett inslag. Antal tester ökar varje år, som ett av flera stödinslag. De ingår då i en rad av åtgärder; såsom utbildning, en individuell rehabiliteringsplan samt behandling.


Dagens program

09.00-09.30   Kaffe, registrering

09.30-09.40   Välkommen
                     Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, koordinator U-FOLD

09.40-10.10   Alkohol och droger – hur ser det ut i Sverige?
                     Jonas Raninen, utredare, STAD och CAN

10.10-10.50   Vad är och hur fungerar en droganalys?
                     Olof Beck, professor, Karolinska Universitetssjukhuset

10.50-11.15   Hur kan en organisation arbeta med prevention, drogtester och rehabilitering?
                     
Patrik Haglund, produktionsledare/platschef, DSB Uppland 

11.15-11.45   Lättare lunch

11.45-12.30   Forskningsfronten vid alkoholmissbruk - och finns effektiva metoder för prevention och behandling?
                     
Lars Håkan Nilsson, medicinskt ansvarig, Kriminalvården

12.30-13.15   Paneldiskussion
                     Alf Ahlstedt, vice ordförande, Knivsta socialnämnd
                     Olof Beck, professor, Karolinska Universitetssjukhuset
                     Leif Grönbladh, programchef, Beroendekliniken
                     Patrik Haglund, produktionsledare/platschef, DSB Uppland
                     Kerstin Redig, ALNA

                     Moderator: Anna Carlstedt, förbundsordförande, IOGT

Dagens talare

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet – tillika initiativtagare och koordinator i U-FOLD. Hans forskning inbegriper gener och signalsubstanser som har koppling till funktioner som rör hjärnans belöningssystem. Fred Nyberg utför även studier i samarbete med smärtkliniken och psykiatrin i Uppsala. Fred Nyberg har uppdrag i regeringens ANDT-råd och var tidigare forskningsansvarig vid regeringens Mobilisering mot narkotika.

Jonas Raninen är utredare vid STAD och CAN och arbetar med forskning kring alkoholkonsumtion.

Olof Beck är professor i Klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och chef för Farmakologiska laboratoriet inom klinisk farmakologi vid Karolinska universitetslaboratoriet. Olof Beck forskar om analys av olika missbrukande droger liksom av läkemedel.

Patrik Haglund är produktionsledare och platschef vid DSB Uppland med ansvar för drygt 100 medarbetare. DSB Uppland bedriver trafik med Upptåget på uppdrag av UL. Patrik Haglund har arbetat som chef och arbetsledare inom transport - och bevakningsbranschen sedan 1996 med ansvar för upp till 800 medarbetare. Systematiska drogtester har varit en naturlig del för att fånga upp och rehabilitera medarbetare samt förebygga risker inom arbetsmiljö och säkerhet.

Lars Håkan Nilsson är specialist i allmän- och rättspsykiatri och har huvudsakligen arbetat med beroendevård. Lars Håkan Nilsson arbetar i dag som medicinsk rådgivare inom Kriminalvården med speciellt intresse för arbete med rehabilitering av vårdpersonal med beroendeproblem.

Anna Carlstedt är förbundsordförande i IOGT, ordförande i paraplyorganisationen Forum för Idéburna organisationer med social inriktning, sitter i Cancerfondens styrelse och är ledamot av regeringens råd för ANDT-frågor. Anna Carlstedt författar även böcker, understreckare i Svenska Dagbladet, krönikor och driver en blogg med en tro på party och politik som metod att förändra världen.