Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn

Med seminariet Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn sätter U-FOLD fokus på samhällets mest utsatta. I samtalet deltar Nahid Persson, Sofia Rapp-Johansson och ytterligare en rad profilstarka talare. Varmt välkommen!Läs rapport från seminariet här

Plats: Uppsala universitetshus, Uppsala (karta)
Tid: Tisdag 1 oktober 2013, kl. 9.00-12.00
Mer information: Fred Nyberg, U-FOLD, e-post: info@ufold.uu.se

Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn

När barn drabbas av sexuella övergrepp föreligger ofta en rad omständigheter bakom brottet. Man talar om ett komplext samspel mellan riskfaktorer hos förövaren, barnet och den miljö barnet befinner sig i. Studier visar att de miljöer där barn utsätts för sexuella övergrepp ofta omfattar andra typer av övergrepp. Studier visar även samband med missbruk av droger samt kriminalitet.

Seminariet sätter fokus på barnets situation i missbrukarmiljöer, men också på barnets reaktioner och behov av hjälp. Vi belyser den faktiska verkligheten ur nationellt och internationellt perspektiv. Seminariet belyser även frågor om barns juridiska rättigheter. Mötet avslutas med ett panelsamtal.

Dagens program

Välkomnande
Margareta Fahlgren, Vicerektor, Uppsala universitet

U-FOLDs engagemang för de mest utsatta
Fred Nyberg, Professor i beroendeforskning, koordinator U-FOLD, Uppsala universitet

Barns situation och behov av hjälp i missbrukarmiljöer
Karin Alexanderson, Fil dr och forskare i socialt arbete, Uppsala universitet

Hur ser verkligheten ut?
Bengt Lundegårdh, Ordförande, HOPP i Uppsala, ledamot i Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Barns reaktioner
Monika Hartzell, Barnpsykolog, Dialogisk Praxis

Vad jag vill att vuxna skulle ha sett
Sofia Rapp-Johansson, författare, föreläsare

Barns rättigheter
Elisabeth Massi Fritz, brottsmålsadvokat

Prostitution i internationellt perspektiv
Nahid Persson, TV-producent och dokumentärfilmare

Panelsamtal - Deltagande föreläsare samt
Lars Nylén, Generaldirektör, direktor för U-FOLDs operativa enhet
Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin, överläkare

Moderator: Paulina Neuding, Chefredaktör, NEO

Dagens talare

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet – tillika initiativtagare och koordinator i U-FOLD. Hans forskning inbegriper gener och signalsubstanser som har koppling till funktioner som rör hjärnans belöningssystem. Fred Nyberg utför även studier i samarbete med smärtkliniken och psykiatrin i Uppsala. Fred Nyberg har uppdrag i regeringens ANDT-råd och var tidigare forskningsansvarig vid regeringens Mobilisering mot narkotika.

Karin Alexanderson är Fil Dr och forskare i socialt arbete vid Uppsala universitet. Karin är verksam i projektet Barn i missbruksmiljöer som syftar till att ta fram underlag för att kunna bidra till att förbättra stödinsatserna för barn och ungdomar och till föräldrarna i deras roll som föräldrar. Intervjuer genomförs med barn och föräldrar i familjer där föräldern eller föräldrarna har eller har haft problem med missbruk av alkohol och droger. Projektet är ett samarbete mellan Regionförbundet i Uppsala län och Uppsala universitet med finansiering från Folkhälsoinstitutet.

Bengt Lundegårdh är ordförande för HOPP i Uppsala och ledamot i Riksorganisationen mot sexuella övergrepp.

Monika Hartzell är barnpsykolog och med starkt engagemang för psykoterapeutiskt arbete med barn utsatta för försummelse, trauma och övergrepp liksom deras närstående och nätverk. I sin verksamhet bidrar Monika med samordning, undervisning, konsultation och metodutveckling.

Sofia Rapp-Johansson är en svensk författare, föreläsare och musiker. Sofia debuterade med den lyriska berättelsen Silverfisken 2007 om de fasansfulla svek som hon och hennes syskon, drabbade av övergrepp i hemmet, utsattes för av samhället när de splittrades och familjehemsplacerades bort från sin egen missbrukarfamilj. Silverfisken tilldelades Katapultpriset 2008 och nominerades till Borås tidnings debutantpris.

Elisabeth Massi Fritz är en välkänd brottsofferadvokat och målsägandebiträde som har valt att ställa sig på de utsattas sida. Elisabeth företräder klienter som blivit utsatta för brott och är målsäganden. Hon är den enda advokaten i Sverige som är specialiserad på hedersbrott. Elisabeth är verksam jurist sedan 1991 och har även internationell arbetslivserfarenhet. Hon erhållit många utnämningar för sitt arbete genom åren, t ex som årets jurist, årets yrkeskvinna samt kungl propatrias guldmedalj.

Nahid Persson är en prisbelönt dokumentärfilmare som vunnit insteg i den svenska och internationella TV-världen, bland annat för sin senaste dokumentär om kvinnor som lever i månggiftes-förhållanden i Iran. Nahid lever i exil sedan 1982 och kom till Sverige 1984. Hon återvände till Iran 2006 och sattes i husarrest på grund av sin film Prostitution bakom slöjan. Nahid Persson har mottagit flera filmpriser, bland annat en Guldbagge 2005. Hennes film Drottningen och jag blev rosad från många håll och blev ett prisnominerat verk som har setts av över 40 000 människor i Sverige.

Lars Nylén är Generaldirektör och direktor för U-FOLDs operativa enhet. Han var tidigare chef vid Kriminalvården dessförinnan chef för Rikskriminalen

Ingemar Thiblin är professor i rättsmedicin vid Uppsala universitets institution för kirurgiska vetenskaper samt överläkare vid Rättsmedicinalverkets avdelning i Uppsala. Han är även chefsläkare vid Sollefteå sjukhus.

Paulina Neuding är chefredaktör på den borgerliga tidskriften NEO och kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida. Hon är utbildad jurist och medgrundare av människorättsinitiativet Freedom Rights Project.

Arrangörer: U-FOLD, HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp