Narkotika och dödsfall

Narkotikadödligheten i Sverige ökar kraftigt och är idag näst högst i hela EU enligt EMCDDA. 25 november inbjuder U-FOLD till samtal om hur vi kan bemöta denna accelererande utmaning.

Läs rapport från seminarium Narkotika och dödsfall

Plats: Uppsala universitetshus, sal X (karta)
Tid: Onsdag 25 november 2015, kl 13.00–16.30
Läs även: Nordiskt samråd om beroendebehandling
Läs även: Berne Stålenkrantz: "Inför nolltolerans mot narkotikadödlighet"
 

Narkotika och dödsfall

Antalet narkotikarelaterade dödsfall kan räknas på fler sätt än ett, men oavsett metod är ökningen i Sverige alarmerande. Enligt EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, har de narkotikarelaterade dödsfallen i vårt land ökat kraftigt det senaste decenniet och bland dagens EU-länder har Sverige det näst högsta dödsantalet.

I maj fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att förbättra statistiken och kartlägga vad som orsakar ökningen av den narkotikarelaterade dödligheten. I februari 2016 ska resultatet presenteras, men redan onsdag 25 november samlar U-FOLD till en genomgång av det aktuella kunskapsläget och samtal kring hur samhället kan bemöta denna utmaning.

Vid seminariet deltar forskare, experter och beslutsfattare från de nordiska länderna för att vi i vår del av världen ska kunna samverka i frågan att utveckla och förbättra beroendevården i syfte att komma till rätta med den ökande dödligheten i vårt land.
 

Program (reservation för ändringar)

13.00   Välkomnande
            Claes Nordenson, Moderator

13.05   Inledning
           
Fred Nyberg, Professor & Koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet   

13.15   Drug related deaths in Finland
 
          Hannu Ahlo, Professor, Helsingfors universitet

13.45   Dödsfall, överdoser och naloxonspray i Danmark
 
           Henrik Thiesen, Överläkare, Institutionsledare, Köpenhamn, Danmark

14.15   Kafferast

14.45   Överdoser och Narkotikarelaterade dödsfall I Norge
            Thomas Clausen, Professor, Oslo universitet, Norge

15.15   Sverige toppar narkotikadödligheten i EU – finns det enkla förklaringar?
           
Lars-Håkan Nilsson, Överläkare, Kriminalvården, Sverige

15.45   Panelsamtal - Kunskapsläge, möjligheter och framtid
            Hannu Ahlo, Professor, Helsingfors universitet
            Thomas Clausen, Professor, Oslo universitet, Norge
            Lars-Håkan Nilsson, Överläkare, Kriminalvården, Sverige
            Berne Stålenkrantz, ordförande, Svenska Brukarföreningen
            Henrik Thiesen, Projektkoordinator, Köpenhamn, Danmark
            Ytterligare personer tillkommer

16.30   Avslutning