Så kan vi avföra hepatit C som globalt hälsohot

U-FOLD och Apotekarsocieteten inbjuder till seminarium där svensk expertis samtalar om och redovisar ett konsensusdokument med föreslagna riktlinjer om hur Sverige kan bidra till att nå WHO-målet att avföra hepatit C som ett globalt hälsohot år 2030.

Tid: 27 april 2017, kl. 10.00–12.00
Plats: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26. Stockholm
Läs mer på Så kan vi avföra hepatit C som globalt hälsohot

Så kan vi avföra hepatit C som globalt hälsohot

Sverige har enligt EMCDDA näst högst andel narkotikarelaterade dödsfall i hela EU. Nu vill regeringen ta fram åtgärder för att hjälpa människor i riskzonen och minska dödsfallen. Men det finns ytterligare ett problem: Många personer som injicerar droger (PWID) och LARO-patienter i Sverige som lider av den dödliga virussjukdomen hepatit C (HCV) får ingen behandling mot sjukdomen. På senare år har det kommit en rad nya och effektiva läkemedel som kan bota människor som har drabbats av HCV. Detta är en möjlighet att effektivt komma tillrätta med HCV och nå upp till WHOs ambition att eliminera sjukdomen. Men ska vi lyckas så måste vi fånga upp och behandla alla personer som smittats av hepatit C och som riskerar att sprida sjukdomen vidare.

Många aktörer är inblandade. De viktigaste finns inom psykiatrin, beroendevården, kriminalvården och bland infektionsläkarna. Hur kan samarbete mellan dessa optimeras för att uppnå bättre diagnos och optimal behandling av PWID- och LARO-patienter med HCV? Vilka riktlinjer krävs och hur måste strukturer och processer anpassas? Expertgruppen som arbetat med frågan kommer vid seminariet att presentera ett konsensus-dokument med föreslagna riktlinjer om hur Sverige kan bidra till att nå WHO-målet att avföra hepatit C som ett globalt hälsohot år 2030.

Deltagare:

Marianne Alanko-Blomé,
MD, PhD, Specialistläkare i infektionssjukdomar
Medicinskt ansvarig för Sprutbytet i Malmö

Soo Aleman
Docent, biträdande överläkare
Infektion/Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Nadja Eriksson
Överläkare, Sektionschef Beroendecentrum, Stockholm

Martin Kåberg
Överläkare, Psykiatri/beroende & Infektion
Medicinskt ansvarig för Sprututbytet i Stockholm

Lars-Håkan Nilsson
Specialistläkare i Psykiatri & Medicinsk Rådgivare, Kriminalvården

Fred Nyberg
Professor, Uppsala universitet
Koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet

Anders Nystedt
Smittskyddsläkare, Region Norrbotten

Moderator: Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, Stockholm

Arrangörer: U-FOLD/Uppsala universitet och Apotekarsocieteten