Symposium tillägnat Lars Gunne - 27 februari

Onsdag 27 februari 2013 arrangerar U-FOLD ett symposium tillägnat Lars Gunne, pionjär för metadonbehandling av grava narkotikamissbrukare i Sverige. Bland talarna återfinns Mary Jeanne Kreek, Johan Franck, Leif Grönbladh, Markus Heilig och Fred Nyberg.

Lokal: Grönwallsalen, Akademiska Sjukhuset, ing. 70
Tid: onsdag 27 februari, kl. 10-15.30, kaffe serveras från 9.30
Läs mer: www.ufold.uu.se

Symposium tillägnat Lars Gunne

U-FOLD är stolta över att onsdag 27 februari kunna presentera en rad framstående forskare inom beroende och behandling vid det symposium vi valt att tillägna Lars Gunne.

Vi har förmånen att få lyssna till bland andra Mary Jeanne Kreek, The Rockefeller University, NY, Johan Franck, professor vid KI och verksamhetschef för Stockholms beroendecentrum, Leif Grönbladh, programchef vid Akademiska sjukhuset, Markus Heilig, professor och director vid NIAAA, Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, samt Fred Nyberg, professor vid Uppsala universitet.

Gunne, Lars (född 1923), är tidigare psykiater, professor vid Uppsala universitet och överläkare vid Ulleråkers sjukhus 1966-89. Lars Gunnes integritet och uthållighet bidrog starkt till att Sverige lyckades utveckla och vidmakthålla ett framgångsrikt och strikt kontrollerat metadonprogram av hög vetenskaplig kvalitet. Gunne har även gjort betydelsefulla insatser inom narkotikaforskningen och har visat stor vetenskaplig bredd som omfattar både grundforskning och mer tillämpad behandlingsforskning.


Talare och program (reservation för ändringar)

Inledning och välkomnande
Fred Nyberg, professor, farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet, Koordinator U-FOLD

Aspects of the treatment of opioid addicts - Historical perspectives
Mary Jeanne Kreek, professor, The Rockefeller University, NY

Är underhållsbehandling substitutionsbehandling?
Lars Gunne, fd psykiater och professor

Till Lars Gunne – En personlig hälsning
Johan Franck, professor, Karolinska institutet, verksamhetschef för Stockholms beroendecentrum
Åsa Hagberg, divisionschef psykiatri, Akademiska sjukhuset
Gabriel Romanus, fd Socialminister
Berne Stålenkrantz, ordförande, Svenska Brukarföreningen

Behandling av opiatberoende idag
Leif Grönbladh, programchef, Akademiska sjukhusets beroendeklinik
Markus Heilig, professor, Director, NIAAA

Naltrexon vid amfetaminberoende
Johan Franck, professor, Karolinska institutet, verksamhetschef för Stockholms beroendecentrum

Naltrexonbehandling för opioidberoende
Orsolya Hoffman, överläkare, Beroendecentrum, Eskilstuna

Underhållsbehandlingens betydelse inom Kriminalvården
Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården

Panelsamtal Framtid och behandlingsperspektiv
Johan Franck
Leif Grönbladh
Markus Heilig
Orsolya Hoffman
Lars-Håkan Nilsson
Gabriel Romanus, fd Socialminister

Samtalsledare: Myron Zaluha, U-FOLD


Mer läsning

Lars Gunne, Nationalencyklopedin
Metadonprogrammet i Uppsala, Akademiska sjukhuset