U-FOLD i Almedalen - Seminarier 1-3 juli 2014

U-FOLD återvänder till Almedalsveckan med tre högaktuella seminarier. I år sätter vi fokus på Brott och straff i samband med narkotika, Nya riktlinjer för missbruksvården samt den legaliseringsdebatt som omger cannabis.

Se U-FOLDs seminarier i Almedalen via webb-tv här

Seminarium 1: Brott och straff i samband med narkotika

Tid: Tisdag 1 juli kl. 15-16
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D

Som en följd av de konsekvenser som HD:s för tre år sedan radikalt ändrade straffskalor vid narkotikabrott medförde tillsatte regeringen en utredning ledd av lagman Petra Lundh. Regeringen framställde önskemål om att utredaren skulle överväga möjligheten att ändra straffskalan och införa nya rubriceringar som synnerligen grovt narkotikabrott/grov narkotikasmuggling. Utredningen är nu klar och läggs fram till midsommar.

U-FOLD sammanför vid detta seminarium deltagare i utredningen, representanter för åklagarämbetet och HD samt en rad andra experter. I panelsamtalet där även politiker deltar belyser vi hur detta förslag ska förverkligas och ger svar på de kritiska frågor som ställdes efter HDs nu tre år gamla beslut.

Medverkande:
Anna Graninger, sekreterare, regeringens utredning om en översyn av narkotikabrotten och narkotikasmugglingsbrotten (JU:2013:11)
Martin Borgeke, justitieråd, HD
Astrid Eklund, vice överåklagare, Åklagarmyndigheten
Bengt Ivarsson, ordförande, Sveriges Advokatsamfund
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, koordinator, U-FOLD
Anti Avsan, ledamot (M), justitieutskottet
Thomas Bodström, advokat, Borgström & Bodström Advokatbyrå

Moderator: Paulina Neuding, chefredaktör, NEO


Seminarium 2: Ger nya riktlinjer våra missbrukare en bättre vård och till vilket pris?

Tid: Onsdag 2 juli, kl. 12-14
Plats: Uppsala universitet, campus Gotland, Cremérgatan 3, sal B24

Socialstyrelsen uppdaterar nu riktlinjerna för missbruksvården och den preliminära versionen har varit ute för remiss. Med anledning av detta är det angeläget att diskutera de föreslagna riktlinjerna. Detta seminarium belyser frågan och ger möjlighet till diskussion.

Medverkande:
Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, Sveriges kommuner och landsting
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, koordinator, U-FOLD
Kari Jess, docent, Uppsala universitet
Isabella Jernbeck, ledamot (M), Socialutskottet


Seminarium 3: Legalisering av narkotika - Fokus: cannabis

Tid: Torsdag 3 juli, kl. 15-16
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D

Ska Sverige ge upp kampen mot narkotika och vad händer om vi gör det? Det handlar förstås främst om cannabis där attityderna har blivit mer tillåtande. Föreställningar om den ofarliga drogen sprids på nätet tillsammans med argument om varför drogen borde legaliseras.

Romantisering och mytbildning kring cannabisplantan hämtar näring från utvecklingen av medicinsk marijuana i 18 delstater i USA, vilket har inneburit en ny kommersiell miljardindustri där marijuanarökning håller på att normaliseras bland framförallt de unga. Men vad händer vid en legalisering i Sverige - och vad säger forskningen om konsekvenserna?

Medverkande:
Mats Ramstedt, forskningsansvarig, CAN
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, koordinator, U-FOLD
Walter Kegö, Senior fellow, Institute for Security and Development Policy (ISDP)
Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Sara Skyttedal, ordförande, KDU
Anders Lindell, kanslichef och sammankallande, Grön ungdom

Moderator: Paulina Neuding, chefredaktör, NEO