U-FOLD Storseminarium 2013 – 3 april

Onsdag 3 april samlar U-FOLD till Storseminarium 2013. Nätverka, inspirera och lyssna till Torbjörn Tännsjö, Paolo Roberto och flera andra profiler diskutera missbrukets utmaningar. Väl mött i Uppsala universitetshus aula!

Läs rapport från Storseminarium 2013
Ladda ner Powerpoints från Storseminarium 2013

Plats: Uppsala universitetshus, aulan (karta)
Tid: onsdag 3 april 2013, kl. 9.00–13.00
Kostnad: gratis, U-FOLD bjuder på enklare lunch samt kaffe

Storseminarium 2013

Missbruk och beroende är akuta utmaningar för vårt samhälle. Livsfarliga nätdroger flödar över gränserna. Allt fler ungdomar provar cannabis. Dopingen är i dag så utbredd att röster höjs för att släppa den fri. Samtidigt antyds att regeringens lagrådsremiss kring missbruks- och beroendevården visar på fortsatt avstånd mellan forskning och samhälle. Behovet av en gemensam arena för universitet, praktiker och beslutsfattare är tydligt.

Onsdag 3 april samlar U-FOLD till Storseminarium 2013. Vi möts i Uppsala universitetsaula där vi sätter fokus på en rad aktualiteter. Vi ser bland annat Paolo Roberto slå ett slag för ren idrott. Jenny Rydstedt beskriver hur vi kan påverka samhällsdebatten. Per Binde berättar om de senaste forskningsrönen kring spelberoende och Maria Ellgren granskar det växande problemet med nätdroger.

Vi hör även ett profilstarkt panelsamtal kring dopingens vara eller icke vara. För åsikter står Torbjörn Tännsjö, Stockholms universitet, Kristina Olinder, Riksidrottsförbundet, Paolo Roberto, Ren idrott, Mathias Hallberg, Uppsala universitet, Charlotta Rehnman, STAD och Tommy Moberg, Göteborgs universitet.

Kom, lyssna, diskutera och inspirera i denna unika kraftsamling mot läkemedels- och drogmissbruk. Varmt välkommen!


Ur programmet (reservation för ändringar)

Ann-Britt Ryd Pettersson, moderator
Journalist, Sveriges Television

Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
Inledning
Fred Nyberg, Professor, koordinator U-FOLD
U-FOLD - Framtida utmaningar

Gunilla Svedström, verksamhetschef, Beroendekliniken
Utökad samverkan inom specialistpsykiatrin och beroendeområdet
Jenny Rydstedt, strateg, Gullers Grupp
Media och opinionsbildning - så påverkar vi samhällsdebatten
Monica Söderbaum, preventionssamordnare, Uppsala kommun
Cannabis-appen - preventionsverktyg för vår tid
Per Binde, docent, Göteborgs universitet
Nya forskningsrön om spel och spelberoende
Maria Ellgren, forskare, Uppsala universitet
Nätdroger - risker och konsekvenser för användaren
Paolo Roberto, ambassadör, Ren Idrott
Ett slag för en dopingfri generation
Tommy Moberg, forskare, Göteborgs universitet
Att förebygga, möta och behandla personer med dopingproblem

Panelsamtal: Doping - Idrotts- samhälls- eller hälsoproblem?
Mathias Hallberg, forskare, Uppsala universitet
Tommy Moberg, forskare, Göteborgs universitet
Kristina Olinder, ordförande, RFs dopingkommission
Erika Sjöblom, projektledare, STAD
Paolo Roberto, ambassadör, Ren Idrott
Torbjörn Tännsjö, professor, Stockholms universitet