U-FOLD Höstseminarium 2012 - 3 oktober

Du är inbjuden att delta vid U-FOLDs Höstseminarium 3 oktober 2012 i Uppsala universitetshus aula. Kom, lyssna, diskutera och inspirera i denna unika kraftsamling mot läkemedels- och drogmissbruk.

Plats: Uppsala universitetshus, aulan (karta)
Tid: onsdag 3 oktober 2012, kl. 9.00-13.00

Höstseminarium 2012

Just nu ges olika beroendeaspekter stort utrymme i massmedia. Det handlar om spelberoende, livsfarliga nätdroger, IQ-sänkande cannabisanvändning och eftersatt beroendevård. Frågor upprepas, svaren varierar beroende på vem som tillfrågas – och allmänheten får otydliga besked. I U-FOLD vill vi skapa ett gemensamt förhållningssätt. Därför samlar vi tvärvetenskaplig forskning och samhällets kompetens inom beroendeområdet.

Onsdag 3 oktober fyller U-FOLD ett år. Det uppmärksammar vi med att inbjuda till Höstseminarium 2012 i Uppsala universitetsaula. Vi fokuserar på nämnda aktualiteter och lyssnar till inlägg av Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare vid SKL, Anna Carlstedt, förbundsordförande i IOGT/NTO, Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika, Åsa Mackenzie, forskare vid Uppsala universitet, Ulla Romild, Folkhälsoinstitutets utredare kring spelberoende samt Erik Leijonmark, analytiker vid ISDP.

Seminariet avslutas med ett profilstarkt panelsamtal med bland andra Gudrun Schyman, politiker, och Maria Abrahamsson, riksdagsledamot. Inledningstalare är Lars Nylén, Generaldirektör och Direktor vid U-FOLD.

Varmt välkommen!

Ur programmet (reservation för ändringar)

Fred Nyberg, Professor, koordinator U-FOLD
Välkomnande
Lars Nylén, Generaldirektör, Direktor vid U-FOLD
Inledning

Anna Carlstedtförbundsordförande, IOGT-NTO
Effektiv alkoholprevention
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, SKL
Samhället och hjärnan
Åsa Mackenzie, docent, Uppsala universitet
En inblick i hjärnans belöningssystem
Erik Leijonmarck, analytiker, ISDP
Cannabis - en klassisk drog som ökar
Ulla Romild, utredare, Folkhälsoinstitutet
Spelberoende i alla åldrar
Lars Hansson, specialist på narkotika, Tullverket
Det ökade inflödet av nätdroger

Panelsamtal: Vägen till ett gemensamt förhållningssätt
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot
Anna Carlstedt, förbundsordförande, IOGT-NTO
Lars Hansson, specialist på narkotika, Tullverket
Erik Leijonmarck, analytiker, ISDP
Ulla Romild, utredare, Folkhälsoinstitutet
Gudrun Schyman, politiker
Berne Stålenkrantz, ordförande, Svenska Brukarföreningen
Ing-Mari Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL

Moderator och samtalsledare: Ella Stensson, Curator curatorum, Kuratorskonventet