Partners

U-FOLD är ett Uppsalabaserat nätverk i kampen mot läkemedels- och drogberoende. Här möts universitet, myndigheter, organisationer och föreningar för att tillsammans utveckla åtgärder mot missbrukets problematik. Många av Uppsalas aktörer har redan anslutit. Fler behövs. Alla insatser är betydelsefulla för att vi ska nå framgång.

Läs mer om våra partners

Brukarföreningen Stockholm
Hemsida  www.brukarforeningarna.se/stockholm
Kontaktperson  Niklas Eklund, ordförande


Centrum för forskning om religion och samhälle
Hemsida  www.crs.uu.se
Kontaktperson  Per Pettersson, 018–471 21 83


Centrum för polisforskning
Hemsida  www.polisforsk.uu.se
Kontaktperson  Iain Cameron, 018–471 20 23


Föräldraföreningen mot narkotika
Hemsida  www.fmn.se
Kontaktperson  Margareta Nyström, 018-13 23 50


IOGT-NTO Uppsala
Hemsida  https://uppsala.iogt.se/
Kontaktperson  Niklas Christerson, 018-71 34 41


Kuratorskonventet
Hemsida  www.kuratorskonventet.se
Kontaktperson  Jacob Appelblom, 018–480 31 50


Läkemedelsverket
Hemsida  www.lakemedelsverket.se
Kontaktperson  Birgitta Brink, 018-17 46 00


Länsstyrelsen i Uppsala län
Hemsida  www.lansstyrelsen.se/uppsala/
Kontaktperson  Anna Haid, 018–19 50 67


Lärare mot tobak
Hemsida  http://lararemottobak.se/
Kontaktperson  Ingrid Talu, 070-593 03 92


Nationellt centrum för kvinnofrid
Hemsida  www.nck.uu.se
Kontaktperson  Karin Sandell, 018–611 98 68


Polismyndigheten i Uppsala län
Hemsida  https://polisen.se/kontakt/polisstationer/uppsala-lan/uppsala/
Kontaktperson  Arne Bertilsson, 114 14


Regionförbundet Uppsala län
Hemsida  www.regionuppsala.se
Kontaktperson  Lena Ring, 018-611 67 60


Region Uppsala
Hemsida  www.regionuppsala.se
Kontaktperson  Sune Larsson, 070-611 08 23


Svenska kyrkan Uppsala
Hemsida  www.svenskakyrkan.se/uppsala
Kontaktperson  Marie Strandgren, 018–430 38 06


Upplands Idrottsförbund
Hemsida  www.rf.se/Distrikt/UpplandsIdrottsforbund/
Kontaktperson  Dag Söderberg, 018–27 70 07


Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics
Hemsida  www.berzelii.uu.se
Kontaktperson  Fredrik Nikolajeff, 018–471 30 36


Uppsala kommun
Hemsida  www.uppsala.se
Kontaktperson  Kaisa Björnström, 018–727 23 20


Uppsala Stadsmission
Hemsida  https://uppsalastadsmission.se/
Kontaktperson  Margareta S Paras, 018-564 021


Uppsala universitet
Hemsida  www.uu.se
Kontaktperson  Mathias Hallberg, Professor, 018-471 4141