Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län omfattar åtta kommuner med en sammanlagd befolkning på drygt 335 000 personer. Polismyndigheten i Uppsala län har 765 medarbetare, varav 596 poliser och 169 civilanställda. I länet finns fyra närpolisområden: Uppsala/Knivsta, Enköping/Håbo, Tierp/Älvkarleby och Östhammar.

Narkotikabrott är ett omfattande och prioriterat arbetsområde för polisen. Insatser bedrivs förenklat sett på tre nivåer: mot den grova brottsligheten, genom spaning mot gatulangning och eget bruk, samt genom dagligt arbete mot innehav och bruk. På lokal nivå är polisens arbete nära kopplat till socialarbetare och missbruksvård.

Polismyndigheten i Uppsala län har inrättat en gatulangningsenhet som jobbar med fokus mot narkotikaproblematiken. Enheten spanar på och kartlägger olika langare och distributörer för att, när tiden är rätt, göra tillslag. Polismyndigheten arbetar även för att snabbt få kontroll över nya, inte klassade droger som säljs via Internet.

Kontakt

Hemsida  https://polisen.se/kontakt/polisstationer/uppsala-lan/uppsala/
Kontaktperson  Arne Bertilsson, kommissarie, Staben
Telefon  114 14
Postadress

Box 3007

750 03 Uppsala