Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN, är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden organisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till missbrukares anhöriga, föräldrar, syskon och kamrater. Föreningen bedriver förebyggande arbete genom information, drogpolitisk opinionsbildning, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö.

FMN bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av. I dag består FMN av ett nätverk av femtiotalet lokala föreningar och kontaktgrupper i landet. Föreningens målsättning är bekämpning av missbruk och förbättring för alla som berörs av detta, där missbrukaren ges effektiv hjälp ur sin situation genom att personens sociala nätverket låter denne att välja ett liv utan droger.

Som förälder kan du naturligtvis kontakta din närmaste FMN-förening. FMNs rådgivare har egna erfarenheter av missbrukande anhöriga och försöker lotsa dig förbi alla fallgropar de själva ramlat i. Inom FMN har alla avlagt tysthetslöfte.

Kontakt

Hemsida  www.fmn.se
Kontaktperson  Margareta Nyström, ordförande
Telefon  018-13 23 50
Postadress
S.t Olofsgatan 35 1 tr
753 30 Uppsala