Fakultet X: Nätdroger - konsekvenser för individ och samhälle

Dagligen införs nya nätdroger till Sverige som snabbt sprider sig bland våra unga. Flera av drogerna är otestade, oklassade och säljs inom lagens råmärken – ibland med dödlig utgång. Varmt välkommen till ett angeläget samtal om vilka åtgärder vi måste vidta för att stoppa problemet innan det är för sent.

Tid: 23 november, kl. 19.00-21.00, dörrarna öppnar 18.30, fri entré
Lokal: Hörsal X, Universitetshuset, Uppsala
Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med UNT

Fakultet X: Nätdroger - konsekvenser för individ och samhälle är en öppen föreläsning och paneldebatt med:

  • Kristina Carlsson, familjeterapeut på Ungdomscentrum, Uppsala kommun
  • Gunnar Hermansson, f d kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen, redaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidning
  • Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala universitet
  • Helena Nyberg, enhetschef för Ungdomscentrum, Uppsala kommun
  • Bo Wennström, professor i rättsvetenskap, Uppsala universitet

Moderator: Jan-Olov Johansson, vetenskapsjournalist

Många av de nya missbruksdroger som blir tillgängliga för försäljning i Sverige introduceras via Internet. Det rör sig ofta om designade droger (Research Chemicals) som snabbt sprider sig för användning bland svenska ungdomar. Flera är nysyntetiserade droger som ännu inte undersökts och klassats avseende farlighetsgrad och narkotiska egenskaper – och därför kan säljas inom lagens råmärken. Många av dessa droger är närbesläktade med kända narkotika och kan vara både beroendeframkallande och toxiska. Nätdrogerna kan även i kombination med alkohol, opiater eller andra stimulantia orsaka vådliga, ibland dödliga effekter.

Nätdroger orsakar även juridisk osäkerhet. Nyligen sänkte Högsta Domstolen hovrättens fängelsestraff för en person som smugglat in syntetdrogen mefedron. På sikt kan detta och liknande domslut komplicera generella farlighetsbedömningar och förändra synen på andra nätdroger, vilket av många uppfattas som ett steg mot en mer liberal svensk drogpolitik.

Det är tydligt att närmare samarbete krävs mellan forskare, praktiker och familjer för att tidigare nå ungdomar i riskzonen för missbruk, för att nå en mer långsiktig förändring för missbrukande ungdomar liksom för ta fram nya metoder i arbetet med missbrukande ungdomar.

Vid Fakultet X: Nätdroger – Konsekvenser för individ och samhälle belyser forskare och fackmän problematiken i dessa högaktuella frågor där det sista ordet ännu inte är sagt.

Kvällens föreläsare och debattörer:

Kristina Carlsson:
Kristina Carlsson är socionom och familjeterapeut vid Uppsala kommuns Ungdomscentrum. Kristina Carlsson har mångårig erfarenhet av socialtjänstens arbete med inriktning ungdom och familj. Kristina är certifierad i Funktionell Familjeterapi och har deltagit i att utveckla en ny metod att arbeta med ungdomars missbruk i ett systemiskt perspektiv.

Gunnar Hermansson:
Gunnar Hermansson är f d kriminalinspektör vid Rikskriminalens narkotikarotel med huvudansvar för kartläggning av bland annat nya droger. Gunnar Hermansson har under flera år på nära håll följt utvecklingen av den illegala handeln med nätdroger genom sitt arbete som redaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidning, som föreläsare om nya droger samt som medförfattare till boken Partydroger (Liber 2011).

Fred Nyberg:
Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet. Fred Nyberg har lämnat många viktiga bidrag till den biologiska beroendeforskningen, med fokus på neurobiologiska processer som styr beroendeutvecklingen. Fred Nyberg studerar bland annat hur opiatsystemet och olika neuropeptider, inklusive bakomliggande genetik, är relaterat till drogberoende. Fred Nyberg är även sakkunnig för regeringen och en ofta anlitad föreläsare vid kurser och seminarier med fokus på nätdroger.

Helena Nyberg:
Helena Nyberg är socionom och enhetschef för Uppsala kommuns Ungdomscentrum. Helena Nyberg var med och startade Ungdomsteamet – ett samarbete mellan socialtjänst, gymnasieskola och polis för snabbare upptäckt av och insatser vid ungdomars missbruk – samt Haschavvänjningsprogrammet för ungdomar. Helena är certifierad i Funktionell Familjeterapi och har tillsammans med Kristina Carlsson utvecklat en metod att arbeta med ungdomars missbruk ur ett systemiskt perspektiv.

Bo Wennström:
Bo Wennström är professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet och föreståndare för centrum för polisforskning. Två av Bo Wennströms specialintressen är samhälleliga och idéhistoriska perspektiv på rätten. På senare tid har Bo Wennström intresserat sig särskilt för hur Internet och sociala medier påverkar juridik, brottsbekämpning och integritet.

Moderator: Jan-Olov Johansson
Jan-Olov Johansson är vetenskapsjournalist boende i Uppsala. Han var en av grundarna av Vetenskapsradion i SR och har även medverkat i SVT och AxessTV. Innan dess arbetade han som chefredaktör och informationschef och har organiserat flera internationella konferenser om populärvetenskap. Just nu skriver han om framgångsrika svenska biomedicinska forskare och driver bloggen Vad vi vet.