BMC 50 år – Populärvetenskaplig föreläsning om beroendeforskning

Med anledning av att BMC fyllt 50 år inbjuds till populärvetenskaplig föreläsningsserie under sju torsdagar i höst. 3 oktober föreläser Fred Nyberg, U-FOLD, på tema Hjärnans belöningssystem med spännvidd från himmel till helvete: En exposé över avgörande incitament inom beroendeforskningen i ett 50-årigt perspektiv.

Tid  Torsdag 3 oktober 2019, kl. 19.00
Lokal  BMC, sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg, se karta)
Övrigt  Fri entré, Ingen föranmälan

Mer information  BMC 50 år – Populärvetenskaplig föreläsningsserie

Introduktion

I år uppmärksammar Uppsala universitets Vetenskapsområde för medicin och farmaci att Uppsalas Biomedicinska centrum (BMC) fyller 50 år. Av denna anledning ordnar BMC en populärvetenskaplig föreläsningsserie under höstterminen 2019.  Här kommer ett antal BMC-forskare, som varit aktiva under en stor del av dessa 50 år, att belysa hur deras respektive forskningsområden har utvecklats och hur BMC:s forskning på ett framgångsrikt sätt kunnat bidra till den internationella vetenskapliga utvecklingen.

Torsdag 3 oktober föreläser Fred Nyberg, prof em. i biologisk beroendeforskning, på tema: Hjärnans belöningssystem med spännvidd från himmel till helvete: En exposé över avgörande incitament inom beroendeforskningen i ett 50-årigt perspektiv.

Fred Nyberg forskar med fokus på gener och signalsubstanser som har koppling till funktioner som rör hjärnans belöningssystem och beroenden. År 1988 förordnades Nyberg som professor i farmakologi vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet. Fem år senare utnämnde regeringen Nyberg till fullmaktsprofessor i biologisk beroendeforskning vid Medicinska forskningsrådet. Nyberg har därefter haft mångåriga uppdrag i regeringens ANDT-råd och även varit forskningsansvarig vid regeringens Mobilisering mot narkotika.

Åren 2006-2011 var Fred Nyberg dekanus för farmaceutiska fakulteten. Han tog därefter initiativ till Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD), ett regionalt nätverk där Nyberg till år 2018 även var koordinator. Fred Nyberg är en populär föreläsare inom beroendefältet, han anlitas ofta av media som expertkommentator i beroenderelaterade frågor och utgör en tydlig röst i den svenska narkotikadebatten.

Under föreläsningskvällar öppnar vi entré A11 klockan 18:30, denna entré ligger i BMC:s nordöstra hörn nära Dag Hammarskjölds väg. Alla är varmt välkomna!

Läs mer  Fred Nybergs forskning

Kontakt

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se; tel: 018-471 4166

Senast uppdaterad: 2021-11-26