Hepatit C hos injektionsmissbrukare

Torsdag 16 februari inbjuder U-FOLD till Hepatit C hos injektionsmissbrukare.

Läs rapport från Hepatit C hos injektionsmissbrukare

Tid: Torsdag 16 februari, kl. 9:00-12:30
Lokal: Uppsala universitetshus, sal IV

Hepatit C hos injektionsmissbrukare

Hepatit C utgör ett internationellt folkhälsoproblem av stora mått. Det första halvåret 2011 rapporterades 1 056, varav 85 nysmittade, fall i Sverige. Denna blodburna leversjukdom är mycket smittsam och potentiellt dödlig. Störst är smittorisken bland injektionsmissbrukare, i en studie gjord 2008 bland Stockholms missbrukare hade 80 procent Hepatit C. Extra utsatta är gruppen unga och nya injektionsmissbrukare.

Smittskyddsinstitutet, SMI, ansvarar för att nationellt samordna och följa upp insatser mot bland annat blodburna sjukdomar som hepatit B och C. Hösten 2010 påbörjade SMI arbetet med att ta fram en handlingsplan för hiv-, hepatit- och STI-prevention för personer med injektionsmissbruk. Arbetet kommer att fortsätta under året och handlingsplanen beräknas vara klar i slutet av 2012.

Hepatit C hos injektionsmissbrukare är en öppen mötesplats med föreläsningar och panelsamtal:

09.00 Välkomnande och inledning
09.15 Christian Trepo (Lyon) - Management of hepatitis C in heroin addicts
10.00 Kafferast
10.30 Anders Lannergård (UAS, Uppsala) - Hepatit C ur ett kliniskt vardagsperspektiv 
10.50
Anja Sandström (BMC, Uppsala) - Hepatit C & Nya läkemedel
11.10 Mats Berglund (Lund) - Effekter av sprututbyte
11.30 Panelsamtal - Kan man tillåta sprututbyte?
Paneldeltagare:
Berne Stålenkranz, Ordförande i Svenska brukarföreningen, Stockholm
Liza Boethius (V), Uppsala kommun
Martin Wisell (KD), Uppsala kommun
Kerstin Käll, Överläkare, Linköping
Mats Berglund, Professor, Lund

12.30 Slut

Varmt välkommen till ett mycket angeläget symposium.