Temakvällar på Stadsbiblioteket 2014

I höst inbjuder U-FOLD och Stadsbiblioteket till tre temakvällar kring missbrukets utmaningar. Under tre torsdagar sätter några av Sveriges främsta experter fokus på Den dopade hjärnan, Spelproblem och Alkohol och den unga hjärnan. Välkommen till Kerstin Ekman-salen och tre aktuella samtal.

Tid: Torsdag 11 september, 9 oktober, 6 november, kl. 18.30–19.30
Plats: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen (karta)

Temakvällar på Stadsbiblioteket

11 september: Den dopade hjärnan - vinster och förluster

Vi vet att dopning påverkar personligheten, relationer, hälsan och minnesfunktioner, men det har också visat sig vara en inkörsport till ytterligare drogmissbruk. Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, tar oss med på en resa bland tillvägagångssätt, preparat och oönskade bieffekter.

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet och koordinator i U-FOLD. Fred Nybergs forskning inbegriper gener och signalsubstanser som har koppling till funktioner som rör hjärnans belöningssystem. Fred Nyberg har uppdrag i regeringens ANDT-råd och var tidigare forskningsansvarig vid regeringens Mobilisering mot narkotika.

Torsdag 9 oktober: Spelproblem, vårt tredje största folkhälsoproblem – vad gör vi åt det?

Både spelandet och de problem det medför har ökat de senaste åren. Runt varje spelmissbrukare finns anhöriga som påverkas negativt, inte minst de 76 000 barn som lever med en spelande förälder. Ewa-Karin Ottoson, KBT-terapeut, diskuterar hur vi tillsammans kan skapa ett sundare spelklimat i Sverige och vilken hjälp kan vi erbjuda de drabbade.

Ewa-Karin Ottoson är legitimerad sjuksköterska, KBT-terapeut och är verksam som personlig coach. Ewa Karin Ottoson är även grundare av Spelberoendecentrum, Uppsala.

Torsdag 6 november: Alkohol och den unga hjärnan

Som unga är vi mer nyfikna, impulsiva och risktagande än i vuxen ålder. Våra hjärnor är mer mottagliga, vi lär och utvecklas – men är också känsliga för negativ inverkan. Många unga testar alkohol och etablerar ett regelbundet drickande då hjärnan fortfarande utvecklas. Ingrid Nylander, professor i farmakologi, berättar om hur den unga hjärnan påverkas av alkohol.

Ingrid Nylander är professor i farmakologi vid Uppsala universitet. Ingrid Nylander fokuserar sin forskning kring neurofarmakologi, drogberoende och hur vi påverkas av droger.