Temakvällar på Stadsbiblioteket 2015

I höst inbjuder U-FOLD och Stadsbiblioteket till tre temakvällar kring missbrukets utmaningar. I tre föreläsningar sätter några av Sveriges främsta experter fokus på Smärta och smärtbehandling, Barn till föräldrar med missbruksproblematik och Medicinsk marijuana.

Tid: 11 november, 24 november, 2 december, kl. 18.00–19.00
Plats: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen (karta)

Höstens temakvällar på Stadsbiblioteket

11 november: Smärta och smärtbehandling – Problem med läkemedelsberoende som kan uppstå vid behandling av smärtpatienter.

Många läkemedel mot smärta ger god lindring vid akut eller långvarig smärta, men kan även ge upphov till ett läkemedelsberoende som i sin tur kan skapa nya problem för patienten. Torsten Gordh diskuterar hur denna typ av problem kan förebyggas, hur de kan behandlas när de uppstår och hur olika smärtstillande läkemedel kan användas med minsta möjliga risker för patienten?

Torsten Gordh, professor i klinisk smärtforskning vid, Uppsala Universitet, Överläkare vid smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

Läs även: forskarprofil Torsten Gordh
 

24 november: ”Alltså det är svårt att må bra igen. Man måste tänka att man har det hela livet och så” / Lovisa, 10 år

Uppsala universitet bedriver omfattande forskning kring forsknings- och utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk. Karin Alexanderson, forskare med lång erfarenhet av arbete i socialtjänstens individ- och familjeomsorg, presenterar resultat från studier av barn och ungdomar som växer upp med föräldrar med missbruksproblem och vilken hjälp de fått eller önskar.

Karin Alexanderson, forskare i socialt arbete, sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Läs även: forskarprofil Karin Alexandersson


2 december: Vad är bra med medicinsk marijuana? Vad är dåligt med medicinsk marijuana?

Det är odiskutabelt att THC, den rusgivande substansen i cannabis, kan ge upphov till flera medicinskt användbara effekter. Effekter som lindrar kronisk smärta, neurologiska sjukdomar som MS, depression och aptitlöshet är kända. Drogen innehåller även cannabidiol (CBD) som har motsatt effekt mot det rusgivande THC. Den sammanställda forskningen från de senaste 20 åren pekar dock tydligt på THC:s skadeeffekter på hjärnan. Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, ställer de goda effekterna av medicinsk cannabis mot skadeverkningarna på hjärnan.

Fred Nyberg, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet. Koordinator vid U-FOLD, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende vid Uppsala universitet.

Läs även: Fred Nyberg: ”Medicinsk cannabis duger inte som läkemedel”