Café U-FOLD – Unga och tobaksmissbruk

Torsdag 19 januari inbjuder vi till Café U-FOLD. Här, i Café Almas lokaler, möts vi för att diskutera och väcka nya tankar i aktuella ämnen som rör läkemedels- och drogberoende.

Lokal: Café Alma, Universitetshuset, Uppsala
Tid: torsdag 19 januari, kl. 18.30-20.30
Mer information: Fred Nyberg, 0708-174 166

Denna kväll fokuserar vi på Ungas tobaksmissbruk och hur vi kan stoppa det. Vi gästas av bland andra Ingrid Talu, ordförande i Lärare mot tobak, som presenterar aktuell forskning och kunskap om hur vi tillsammans kan bidra till att skapa tobaksfria miljöer för våra barn och ungdomar.

Välkommen att ta del av:

  • Aktuell statistik om lärares och skolledares vanor och inställning till tobaksbruk och preventivt tobaksarbete.
  • Vad kan och måste skolorna göra – och vilka förutsättningar saknas?
  • Hur arbetar tobaksindustrin för att skapa nya kunder?
  • Vilken effekt har tobakskonventionen och svensk tobakslagstiftning?

Läs aktuell debattartikel: Antalet rökande 15-åringar ökar igen

Ungas tobaksmissbruk – Hur kan vi stoppa det?

Tobaksmissbruk är ett av de stora hoten mot vår hälsa. Det är lätt att bli beroende, det är skadligt och, i motsats till vad många tror, väldigt svårt att sluta. I vuxenvärlden minskar antalet rökare stadigt, dessvärre är statistiken inte lika entydig bland Sveriges unga. I 2011 års drogvaneundersökning uppgav 41 procent av eleverna i gymnasieskolans årskurs 2 att de röker och/eller snusar. Mer positivt är att närmare 90 procent av de rökande eleverna även uppger att de vill sluta sitt tobaksbruk. Frågan är hur vi bäst hjälper dem.

Ett säkert sätt att inte fastna i tobaksmissbruk är att aldrig börja. Stiftelsen A Non Smoking Generation bedriver ett uppsökande arbete i klassrummen, en metod som enligt egna uppgifter nästan halverar andelen unga som gör tobaksdebut. Ett annat sätt som gett resultat i flera andra länder är att göra tobaken mindre exponerad och mer svårtillgänglig i butikerna. Enligt Elin Ramfalk, generalsekreterare i A Non Smoking Generation, har dessvärre ”Sverige och politiker tappat fart i kampen mot tobaksdöden”.

Hur vi återskapar den farten och hjälper våra unga i kampen mot tobaksmissbruk är saker som kommer att diskuteras på Café U-FOLD den 19 januari.

Kvällens föreläsare:
Ingrid Talu, ordförande i yrkesföreningen Lärare mot tobak, flitig debattör och erfaren moderator i arbetet med att motverka tobaksmissbruk bland Sveriges unga. Ingrid tar upp de aspekter som nämns ovan
Anne-Lie Svensson, lektor vid Uppsala universitet, talar om mekanismer i hjärnan som skapar nikotinberoende
Henrik Larsson, alkohol/tobakshandläggare vid Miljökontorets tillsynsmyndighet, talar om ämnet tillsyn enligt tobakslagen