Café U-FOLD - idéella krafter

Onsdag 8 februari inbjuder vi till Café U-FOLD - idéella krafter. Välkommen till Uppsala universitetshus sal IV för att diskutera detta lika aktuella som angelägna ämne.

Lokal: Universitetshuset, Uppsala
Tid: onsdag 8 februari, kl. 18.30-20.30

8 februari fokuserar Café U-FOLD på Idéella krafter. Vi gästas bland annat av Ingrid Bolin, volontärkoordinator i Uppsala stadsmission, och Alf Ahlstedt, Socialnämndens vice ordförande i Knivsta kommun. Välkommen att diskutera hur myndigheter och volontärer bör samverka för att stärka det sociala skyddsnätet för samhällets utsatta.

Läs aktuell debattartikel: Strategier behövs mot hemlösheten

Mer information:
Fred Nyberg
Koordinator, U-FOLD
E-post: fred.nyberg@farmbio.uu.se
Telefon: 018-471 4166, 0708-174 166

Idéella krafter

Redan 2007 var knappt en procent av Sveriges befolkning hemlös. Antalet ökar och existerar i dag i varje kommun. Varje år dör hemlösa personer till följd av vinterkylan, långt fler blir sjuka. Härbärgen och soppkök blir ofta räddningen för dessa människor som i påtaglig omfattning även lider under missbruk.

I Uppsala driver idéella krafter och religiösa samfund ett antal logier för hemlösa. Detta möjliggörs normalt via ekonomiskt stöd från socialtjänsten, men så sent som i mitten av januari valde Livets ord att öppna härberget Grottan i centrala Uppsala utan kommunala bidrag. Trots försäkran om att inga missionerande inslag ska förekomma, rapporterar media att Uppsala kommun inte vill att Livets ord tar över Grottan vilket väckt lokal debatt.

Välkommen att diskutera hur dialog och samverkan mellan myndigheter och idéella krafter kan effektiviseras och därmed stärka samhällets sociala skyddsnät. Väl mött på Café U-FOLD onsdag 8 februari.

Kvällens föreläsare:
Alf Ahlstedt
, Knivsta kommun, Socialnämndens vice ordförande
Ingrid Bolin, Uppsala Stadsmission, volontärkoordinator
Helen Jaktlund, Morsor & Farsor på stan, pressansvarig
Mona Örjes, IOGT-NTO Uppsala, konsulent
Roger Hellström, Polismyndigheten i Uppsala län

Musik & underhållning under fikat: Lars Lindh, Stockholm