Café U-FOLD - Steroider och Dopningsmedel

Onsdag 9 november öppnar vi Café U-FOLD. Här, i Café Almas lokaler, möts vi för att diskutera och väcka nya tankar i aktuella ämnen som rör läkemedels- och drogberoende.

Lokal: Café Alma, Universitetshuset, Uppsala
Tid: onsdag 9 november, kl. 18.30-20.30

Det första Cae U-FOLD sätter fokus på Steroider och dopningsmedel - Medicinska risker. Vi gästas av Nina Gårevik, Dopingjouren/Karolinska Institutet, och Mathias Hallberg, Uppsala universitet. Tillsammans presenterar de aktuell forskning och kunskap om hur anabola steroider kan ge upphov till aggressivitet, beroende, blandmissbruk och vilka fysiologiska bieffekter som kan uppkomma.

Mer information:
Fred Nyberg
Koordinator, U-FOLD
E-post: fred.nyberg@farmbio.uu.se
Telefon: 018-471 4166, 0708-174 166

Steroider och dopningsmedel - Medicinska risker

Missbruk av anabola steroider och dopningsmedel ökar. Polis och tullbeslag av steroider och dopningsmedel är i dag vanligare än beslag av heroin och kokain. Problematiken uppmärksammas allt mer och regeringen har i sitt ANT-program – alkohol, narkotika och tobak – nu även infört ett D för dopning.

Den typiske användaren av anabola steroider är en man mellan 18-34 år. Många förknippar preparaten med kroppsbyggare och elitidrottare, men det är inte hela sanningen. Flera användare strävar bara efter att öka musklernas omfång, sitt självförtroende och till och med sin aggressivitet.

Steroidmissbrukaren riskerar även en mängd oönskade psykiska och fysiska effekter. Några vanligt förekommande sidoeffekter är Hjärt-kärl-komplikationer, leverskador, akne, håravfall, hudbristningar, impotens, bröstförstoring och endokrina och metabola störningar.

Hur anabola steroider kan ge upphov till aggressivitet, beroende, blandmissbruk och vilka fysiologiska bieffekter som kan uppkomma är saker som kommer att diskuteras på Café U-FOLD den 9 november.

Kvällens föreläsare:
Nina Gårevik
är sjuksköterska i psykiatri och arbetar sedan 2006 på Dopingjouren där hon möter många människor som kommit i kontakt med det förbjudna preparatet anabola androgena steroider, AAS, ofta förknippat med hälsa och
träning, men som ger både psykiska och fysiska skador. Nina Gårevik är även doktorand vid Karolinska Institutet där hon fokuserar på AAS inverkar på våra blodfetter.

Mathias Hallberg är docent i farmakologi och lektor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitets institution för farmaceutisk biovetenskap. Mathias Hallberg disputerade 2005 på hur anabola steroider påverkar hjärnan och dess signalsystem. I dag fokuserar Mathias sin forskning på anabola steroiders skadliga effekter på hjärnan och hur uppkomna skador ska kunna reverseras eller lindras.