Gerhard Larsson presenterar Missbruksutredningen – 15 december

Den 15 december besöker regeringens utredare Gerhard Larsson Uppsala för att hålla ett anförande om svensk och internationell missbruksvård, samt ge en översikt av Missbruksutredningens förslag till framtida svensk ordning.

Tid: Torsdag 15 december, kl. 10-12
Lokal: Museum Gustavianum, Hörsal Minus

Gerhard Larsson har på regeringens uppdrag utfört en omfattande utredning av svensk missbruks- och beroendevård. Utredningen omfattar alla missbruk inom ANDT-området och berör både forskare, behandlare och aktörer ute i samhället. Utredningen, som väckt både positiva och negativa reaktioner, har varit ute på remiss och under de kommande månaderna behandlas remissvaren.

Välkommen till Gustavianums hörsal Minus och ta del av och ställ frågor om ett politiskt förslag som utan tvekan kommer att ha stor betydelse för Sveriges framtida hantering av drogmissbruk.

Läs mer om Missbruksutredningen »
Läs mer om Gerhard Larssons arbete »