Konferens: Tobaksfri skoltid – En kraftsamling för rökfria skolgårdar i Uppsala län

12 december arrangeras konferensen Tobaksfri skoltid vid Wiks slott. Här får du ny kunskap och inspiration i arbetet för att uppnå en tobaksfri skoltid. Fri entré, begränsat antal platser. Välkommen!

Tid: måndag 12 dec, kl. 09.00-16.00
Plats: Wiks slott, Uppsala

Tobaksfri skoltid

Vi vuxna brukar alla ge uttryck för att det är viktigt att unga inte ska använda tobak, även de vuxna som själva använder tobak. Sedan början av 90-talet har successivt allt fler miljöer blivit rökfria i vårt land. Mer än hälften av landets kommuner har infört rök- eller tobaksfri arbetstid. En av de viktigaste saker vi kan göra för att förebygga ungas tobaksbruk är att låta dem vistas i en tobaksfri miljö. Detta ansvar delas av många; föräldrar, skola, närsamhälle mm. Denna utbildningsdag syftar till att ge kunskap i fakta och metodik, motivera och inspirera i arbetet för att uppnå en tobaksfri skoltid.

Föreläsare och utbildare: Maria Nilsson är socionom med mer än 30 års erfarenhet av förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Maria är även medlem i regeringens ANDT-råd och en av Sveriges främsta experter inom området unga och tobaksprevention.

Målgrupp: Skolpersonal/ledare från skolår 6 till gymnasiets skolår 3, kommunens tillsynshandläggare samt ansvariga chefer, kommunala folkhälso-/drogförebyggande samordnare, förtroendevalda, fritidsledare i skolan och andra viktiga nyckelpersoner i det förebyggande arbetet.

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med Psykologer mot Tobak och Statens folkhälsoinstitut.