Utbildningsdag om droger - 14 februari

Tisdag 14 februari arrangerar Uppsala kommun en utbildningsdag om nätdroger och nya metoder att upptäcka riskbruk av alkohol.

Tid: Tisdag 14 februari, kl. 09.00 -12.00
Lokal: Blanka, Polishuset i Uppsala

Mer information: Monica Söderbaum, preventionssamordnare Uppsala kommun, tel. 018-727 08 88

Utbildningsdag om droger

Är brevbäraren Sveriges störste langare? Internetdroger utgör ett stort och växande problem med olagliga substanser. Målgruppen är ungdomar och inga vuxna. Priset är ofta lågt, men användaren kan få betala med sitt liv. Myndigheterna jobbar intensivt för att hinna med utvecklingen, tullen beslagtar dagligen mängder av farliga, syntetsiska substanser - men är det tillräckligt?

Vi fokuserar även på hur nya metoder - till exempel i samband med hälsokontroller - möjliggör upptäckt av riskkbruk av alkohol innan det är för sent

Program

08.30-09.00 Kaffe + smörgås
09.00-09.10 Välkommen!
09.10-09.45 Narkotikaklassificering av nya substanser. Vad gör myndigheterna och varför tar det så långt tid? Per-Åke Sandvold, enhetschef, Läkemedelsverket
09.45-10.15 Om internetdroger och STRIDA projektet. Anders Helander, professor vid Inst. för medicin, Karolinska institutet
10.15-10.45 Paus med förtäring
10.45-11.30 forts. Om internetdroger. Hur upptäcka riskbruk av alkohol? Anders Helander, prof. vid inst. för medicin, Karolinska institutet
11.30-12.00 Vad är på gång lokalt? Polisens Gatulangningsenhet, socialtjänstens Narkotikagrupp samt Råd & stöds Ungdomscentrum

Arrangör: Nätverket för drogförebyggande arbetet i Uppsala kommun