Café U-FOLD: Tvärvetenskaplig framtid

Onsdag 5 december öppnar vi Café U-FOLD. Här, i Universitetshusets sal IV och Café Almas lokaler, möts vi för att diskutera och väcka nya tankar i aktuella ämnen som rör läkemedels- och drogberoende.

Denna vinterkväll fokuserar vi på U-FOLDs tvärvetenskapliga arbete och framtid. Mötet är ett tillfälle för universitetets forskare att interagera, finna nya vägar att använda kompetenser och ge ökad kraft till viktiga projekt inom beroendeområdet.

Lokal: Uppsala universitetshus, sal IV (karta)
Tid: onsdag 5 december, kl. 18.30-20.30
Mer information: Fred Nyberg, 0708-174 166

Tvärvetenskaplig framtid – Så går vi vidare

Ett centralt inslag U-FOLDs verksamhet är forskning med stora inslag av tvärvetenskaplig bredd. Från detta nav av forskning ska nyvunnen kunskap effektivt förmedlas och implementeras bland partners och aktörer i samhället. Aktörer som i sin tur behöver definiera aktuella behov för framtida forskning.

U-FOLDs tvärvetenskapliga engagemang röner redan framgång. Flera projekt kopplade till U-FOLD har kommit igång och fått bra anslag, men mer finns att göra. Vi ser potential att initiera fler projekt och ännu större satsningar. Regeringen aviserar en kraftsamling på forskning, inte minst inom Life Science-området, och inför de utlysningar som blir aktuella i vår är det viktigt att forskare i Uppsalaregionen – och i detta fall med anknytning till U-FOLD – finns med. Goda förutsättningar kommer att ges forskarkonstellationer inom områden och kompetenser där Uppsala universitet står i särklass. Kompetenser som vi identifierar och beskriver på U-FOLDs hemsida.

Vid Café U-FOLD onsdag 5 december sätter vi fokus på U-FOLDs tvärvetenskapliga arbete och framtid. Vi diskuterar samhällets särskilda behov och ger inblick i nationella prioriteringar. Det är också ett tillfälle för deltagare att presentera sin verksamhet, kompetens och faciliteter. Mötet kommer att samla forskare från ett brett område inom universitetet och ge plats för interaktion mellan forskare från olika discipliner. Tillsammans kan vi skapa nya vägar att använda våra kompetenser och ge ökad kraft till viktiga projekt inom beroendeområdet.

Boka in Café U-FOLD den 5 december redan nu och ta chansen att hitta rätt plats för din kompetens i detta avseende.

Talare
Marie Allén, institutionen för immunologi, genetik och patologi
Per Andrén, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Lena Bergdahl, Institutionen för neurovetenskap
Jonas Bergquist, institutionen för kemi
Richard Henriksson, inst för farmaceutisk biovetenskap
Kari Jess, sociologiska institutionen
Christina Nehlin Gordh, institutionen för neurovetenskap
Kent Nilsson, Centrum för klinisk forskning, Västerås
Fred Nyberg, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Ingrid Nylander, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Elisabet Näsman, Sociologiska institutionen
Annika Rhodin, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Svante Winberg, institutionen för neurovetenskap
Thomas Ågren, Institutionen för psykologi

 

Mer läsning:

Bättre insatser vid missbruk och beroende, Regeringen.se
Samverkansområden, U-FOLD
U-FOLDs tvärvetenskapliga framtid, Fred Nyberg