Cafe U-FOLD: 12 september, kl. 18.30 Spelberoende - när insatserna stiger

Onsdag 12 september öppnar vi Café U-FOLD. Här, i Universitetshusets sal IV och Café Almas lokaler, möts vi för att diskutera och väcka nya tankar i aktuella ämnen som rör läkemedels- och drogberoende.

Lokal: Universitetshuset sal IV och Café Alma, Uppsala (karta)
Tid: Onsdag 12 september, kl. 18.30-20.30

Denna höstkväll fokuserar vi på Spelberoende. Vi gästas av Per Binde, Göteborgs Universitet, och Anders Tengström, Karolinska Institutet. Tillsammans med Fred Nyberg, koordinator för U-FOLD, ger de en aktuell belysning av spelberoendets problematik och den behandling som erbjuds.

Mer information:
Fred Nyberg
Koordinator, U-FOLD
E-post: fred.nyberg@farmbio.uu.se
Telefon: 018-471 4166, 0708-174 166

Spelberoende – när insatserna stiger

Sommaren 2012 bjuder på både EM-slutspel i fotboll och Olympiska spel. Det innebär högtidsstunder för både idrottsälskare och spelbolag. Exakt hur mycket vi svenskar spelar för är svårt att beräkna, men enbart Svenska Spel omsätter 20 miljarder kronor per år. För den stora majoriteten är spelandet ett ofarligt nöje, men för många kan det få oönskade konsekvenser.

Antalet svenskar med spelproblem uppskattas till 170 000 personer. En halv procent av befolkningen har så stora problem att de klassas som beroende. Värst drabbad är gruppen unga män där var tionde person har problem med, eller är spelberoende. Dessa uppvisar i viss mån samma symtom som substansberoende. Till exempel behöver de spela för allt större summor för att uppnå kickar, vidare berättas om abstinensliknande symtom som rastlöshet och irritabilitet.

Vilka är då spelkonsumenternas drivkrafter? Hur är spelandet är förankrat i den svenska kulturen? Och hur kan samhället hjälpa dem som fastnar i problem och beroende? Drömmen om storvinsten, nöjet att spela tillsammans, behandlingar och nationella stödlinjer för spelberoende är några av de punkter som kommer att tas upp vid Café U-FOLD 12 september.

Kvällens föreläsare:

Per Binde är docent i socialantropologi vid Göteborg universitet. Han har forskat om spel om pengar sedan 2001 med fokus på spelandets kulturella rötter och sociala sammanhang. Per Bindes intresse för ämnet är brett och rymmer också regleringsfrågor och spelberoende. Han har skrivit ett tjugotal vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel om spel och spelproblem.

Anders Tengström är forskare vid Karolinska Institutet och leder en forskargrupp med fokus på missbruks- och beroendefrågor och psykisk ohälsa. Gruppen bedriver bland annat utveckling av spelberoendebehandling, utbildar terapeuter för spelberoendeinterventioner och driver på FHIs uppdrag den nationella stödlinjen för spelberoende personer och deras anhöriga samt erbjuder terapeutstödd självhjälp via nätet.

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, tillika koordinator i U-FOLD. Fred Nyberg forskar på gener som har koppling till funktioner som rör hjärnans belöningssystem och beroenden. Just nu utför Fred Nyberg studier i samarbete med psykiatrin i Uppsala där personer som är beroende av substanser gentestas.

Mer läsning

The Anthropology of Gambling, Per Binde
Spelberoende.se. Spelberoendes riksförbund
Om spelberoende, Vårdguiden

Video

Spelberoende klassas som sjukdomSVT Aktuellt, 2012-08-06