Café U-FOLD: Cannabisvännernas 8 bästa argument – och svaren på dem

Torsdag 3 maj öppnar vi Café U-FOLD. Här, i Universitetshusets sal IV och Café Almas lokaler, möts vi för att diskutera och väcka nya tankar i aktuella ämnen som rör läkemedels- och drogberoende.

Denna vårkväll fokuserar vi på Cannabisvännernas 8 bästa argument – och svaren på dem. Vi gästas av Pelle Olsson, författare, sjuksköterska och svensk mästare i berättarslam, samt Anna Haid, Länssamordnare i Drogförebyggande frågor. Tillsammans presenterar de aktuell kunskap om Cannabis, den mest förekommande illegala drogen i Sverige.

Vi bjuder på kaffe/thé och smörgås. Varmt välkommen till Café U-FOLD!

Lokal: Universitetshuset sal IV och Café Alma, Uppsala (karta)
Tid: Torsdag 3 maj, kl. 18.30-20.30
Mer information:
Fred Nyberg
Koordinator, U-FOLD
E-post: fred.nyberg@farmbio.uu.se
Telefon: 018-471 4166, 0708-174 166

Cannabisvännernas 8 bästa argument – och svaren på dem

Holk, spliff, jolle… kärt barn har många namn. Så kärt att cannabis – 4 000 år efter att för första gången ha omnämnts som drog – i dag är vår vanligast förekommande illegala drog. Sedan 1993 kan cannabisbruk medföra fängelsestraff, likväl finns många cannabisvänner som ivrigt argumenterar för såväl dess förtjänster som för legalisering.

Vilken väg som är den rätta ses heller inte som helt självklart. I Holland får cannabis säljas på så kallade coffeeshops, i andra länder och kulturer har cannabis länge brukats av medicinska skäl. I Sverige godkändes i februari en munspray innehållande extrakt från växten Cannabis Sativa L som ska användas mot stelhet vid multipel skleros.

Att cannabisbruk ger fysiska men tycks dock de flesta vara överens om. Närminnet kommer säkert att försämras ytterligare, men även om det blir mycket värre är det ett pris jag är villig att betala, säger en tonårig flitig användare och varm vän av cannabis. Hur vi bemöter argument och övertygar i förebyggande syfte är frågor vi kommer att diskutera på Café U-FOLD 3 maj.

Kvällens föreläsare:
Anna Haid är ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Uppsala län. Som Länssamordnare i Drogförebyggande frågor är Anna Haid delaktig i att utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika dopning och tobak. Arbetet utgår från den nationella ANDT-strategin, vars övergripande mål omfattar ett samhälle fritt från narkotika.

Pelle Olsson är författare, sjuksköterska och tvåfaldig svensk mästare i berättarslam. Sedan tidigt 1990-tal har Pelle Olsson rest runt i Sverige och Europa för att skriva om narkotikasituationen, vilket resulterat i flera reportageböcker och debattskriften Blåljus över Europa. Pelle Olsson är en uppskattad och ofta anlitad föredragshållare.

Mer läsning:
Cannabis - hasch och marijuana, CAN
Cannabis gör dig känslomässigt urholkad, Dagens Nyheter
Unga förstår inte riskerna med cannabis, Svenska Dagbladet