Dopning – förebygga, upptäcka, behandla

Torsdag 16 oktober arrangerar vi Temadag Dopning. Vi vänder oss till nyckelaktörer inom kommuner, landsting, polisen, kriminalvården, idrotten och andra intresseorganisationer samt övriga intresserade. Välkommen!

Tid: Torsdag 16 oktober, 9.00-16.15
Lokal: Universitetshuset sal X, Uppsala (karta)

Dopning – förebygga, upptäcka, behandla

Missbruket av anabola androgena steroider (AAS) är utbrett och skapar medicinska psykologiska besvär. Antalet aktiva användare av dopningsmedel i Sverige uppskattas vara minst 10 000 och de ökar. Dopning finns även utanför idrottsvärlden i olika sociala miljöer. En gemensam nämnare är önskan att förändra sitt utseende och i viss mån även påverka psykiska funktioner. Det är framför allt unga män som ägnar sig åt dopning.

Missbruk av dopningspreparat är ett ganska nytt fenomen och symtomen är relativt okända. Kunskapen behöver öka om hur man känner igen symtomen och hur stöd och behandling bör utformas. Kosttillskott med oklart innehåll förekommer också, och där har kommunerna visst kontrollansvar. Sedan 2013 har kommun och landsting en skyldighet att tydliggöra hur de kan erbjuda råd och stöd i dopningsfrågor kopplat till lokala handlingsplaner.

Mot denna bakgrund anordnar Länsstyrelsen Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och U-FOLD en temadag om dopning för att höja kunskapen inom området.
 

Program 16 oktober (reservation för ändringar)

9.00-9.15      Introduktion
                     Fred Nyberg, U-FOLD, professor, Uppsala universitet

9.15-10.00    Dopning ur ett samhällsperspektiv
                     Kajsa Mickelsson, sakkunnig, Folkhälsomyndigheten

10.00-10.30  Kaffepaus

10.30-11.10  Preparat och hur de omvandlas i kroppen
                     Mathias Hallberg, docent, Uppsala universitet

11.10-11.45  Dödsfall kopplat till anabola steroider
                     Ingemar Thibblin, professor, Uppsala universitet

11.45-13.00  Lunch på egen hand

13.00-13.45  Koppling mellan anabola steroider och missbruk av andra droger och kriminalitet
                     Kurt Skårberg, med dr och verksamhetsutvecklare, Dopningsmottagningen, Örebro

13.45-14.30  Vård och behandling
                     Tommy Moberg, socionom och doktorand, Göteborgs universitet

14.30-15.00  Kaffepaus

15.00-15.45  Prevention och lokal mobilisering
                     Charlotta Rhenman-Wigstad, projektledare, PRODIS/STAD

15.45-16.15  Ett samordnat ANDT-arbete idag och framöver
                     Elisabet Aldenberg, kansliråd, ANDT-samordning, Socialdepartementet