Drug Policy for the Future

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor inbjuder i samverkan med U-FOLD och flera andra organisationer och aktörer inom beroendefältet till konferensen Drug Policy for the Future. Kostnad per deltagare 2100 kr. Välkommen att delta online eller på plats vid Hilton Hotell Slussen, Stockholm.

Drug Policy for the Future

Är det möjligt att minska narkotikadödligheten? Hur ser dagens och framtidens narkotikasituation ut i Europa? Och Vad säger forskningen kring de utmaningar som vi har framför oss inom det narkotikapolitiska området? Med utgångspunkt i Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd, FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling arrangerar Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (S.L.A.N) konferensen Drug Policy for the Future.

Konferensen samlar flera världsledande forskare och sakkunniga som ger sin syn på de utmaningar och möjligheter vårt samhälle står inför. I programmet märks bland andra:

Giovanna Campello, Chief, UNODC Prevention, Treatment, & Rehabilitation Section (PTRS): Internationell standard för det förebyggande arbete och FN:s konvektioner om narkotika:

  • Den allmänna narkotikakonventionen från 1961 (1961 års allmänna konvention, eller C61) är ett internationellt fördrag som kontrollerar verksamhet (odling, produktion, leverans, handel, transport) av specifika narkotiska preparat och fastställer ett system med förordningar (licenser, åtgärder för behandling, forskning etc.)

Bertha K Madras, PhD, Professor of Psychobiology, Dept. of Psychiatry, Harvard Medical School: Konsekvenser av marijuanaanvändning och legalisering - lärdomar från Nordamerika:

  • Förändringen i drogsyn, politik och lag kan inte avfärdas innan man tittar på en specifik drog, till exempel Cannabis.

Ain Peil, narkotikapolitisk rådgivare, inrikesministeriet, Estland: Lärdomar från att vara det landet med högsta antalet dödsfall i överdoser av narkotika:

  • Landets erfarenhet och även våra misstag som du hoppfullt kan lära dig av.  

FAKTA

  • Tid  31 maj–1 juni 2023
  • Plats  Hilton Hotell Slussen, Stockholm
  • Mer info  Kostnad per deltagare 2100 kr
    Mathias Hallberg, ordförande i U-FOLD, deltar 31 maj

MER INFORMATION                                                 

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-17