Genusperspektiv vid drogmissbruk och respons mot läkemedel

Välkommen att tillsammans med U-FOLD uppmärksamma en lika angelägen som aktuell fråga vid vår konferens Genusperspektiv vid drogmissbruk och respons mot läkemedel.

Tid: Torsdag 8 mars, kl. 09.00-12.30
Lokal: Museum Gustavianum, Alma Minor (karta)
Mer information: Fred Nyberg, tel: 018-471 41 66

Genusperspektiv inom forskning och behandling av drogmissbruk och respons på läkemedel är nödvändigt av flera anledningar. Likväl saknas genusperspektivet helt i slutbetänkande av Missbruksutredningen: Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen och ansvaret. Tänkbara risker är försämrade förutsättningar vid bland annat analys av konsumtionsmönster, planering av preventiva insatser samt vid vård och behandling.

Ämnet är mer relevant än någonsin. Kvinnors missbruk och/eller beroende av framför allt alkohol ökar dramatiskt. Vi vet redan att kvinnor löper större risk än män att drabbas av kroppsliga skador av alkohol. Det kan röra sig om leversjukdomar, högt blodtryck, nedsatt fruktsamhet, psykisk ohälsa med mera.

Socialstyrelsen konstaterade redan under tidigt 2000-tal att både mäns och kvinnors behov måste studeras utifrån ett genusperspektiv genom hela vårdkedjan. Från orsaker till missbruket, via socialtjänstens bedömningar till vilken behandling som de erbjuds. Nu är det dags att omsätta ord i handling!

Program
9.00 Inledning & Välkomnande – Fred Nyberg, koordinator U-FOLD
9.15 Gender differences in the response to addicted drugs – Alan Gintzler, Suny Downstate Medical Center, New York, USA
10.00 Paus med kaffe
10.30 Narkotikamissbrukande kvinnor i Sverige och skillnader mellan könen – Siv Byqvist, CAN
10.50 Könsskillnader i äldres läkemedelsanvändning – Kristina Johnell, Karolinska Institutet
11.10 Könsskillnader vid drogmissbruk och andra beteendeproblem: mat, sex, spel och träning – Elisabeth Punzi, Göteborgs Universitet
11.30 Könskillnader och genetiska aspekter vid drogberoende – Lars Oreland, Uppsala universitet
11.50 Könsrelaterat våld under inflytande av droger – Gunnar Hermansson, f d kriminalinspektör vid Rikskriminalens narkotikarotel
12.00 Panelsamtal: Behandlingsutfall, bemötande och skam – Deltagare: Walter Kegö, Siv Byqvist m fl
12.30 Avslutning