Kunskapsdag om cannabis och andra droger

Fredag 3 maj inbjuds till Kunskapsdag om cannabis och andra droger – Vuxna pratar cannabis och andra droger med ungdomar i syfte att ge kunskap kring droganvändning samt ge stöd i samtal med unga och att prioritera rätt.

Plats  Uppsala Konsert & Kongress
Tid  Fredag 3 maj 2019, kl. 8.30–15.15
Övrigt  Gratis (300 kr debiteras den som får förhinder men inte avbokar)

Anmälan  senast 12 april 2019 på https://goo.gl/529ggZ
Ladda hem  Kunskapsdag om cannabis och andra droger

Kunskapsdag om cannabis och andra droger

Hur ser droganvändningen ut? Finns det någon koppling till psykisk ohälsa? Vilka är risk- och skyddsfaktorerna. Ger jag olika svar och stöd beroende på kön och om hen är född i ett annat land? Var hittar jag fakta och stöd? Och vad anser ungdomarna själva att vi vuxna borde göra?

Kunskapsdagen genomförs i syfte att ge ökad kunskap om området och olika verksamheter både regionalt och nationellt samt möjlighet till nätverkande och inspiration. Fokus ligger på jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet samt kopplingen till psykisk ohälsa.

Dagen riktar sig till dig som arbetar i ungdomars närhet och som ibland får frågor om cannabis och andra droger. Eller så är du chef eller har en funk­tion med ansvar för att utveckla eller samverka avseende drogförebyggande arbete. Denna dag är till för att ge kunskap kring droganvändningen samt ge stöd i samtal med unga och att prioritera rätt.

Arrangörer  Länsstyrelsen i Uppsala län, CAN, Region Uppsala, Polismyndigheten. Länets preven­tionsnätverk för alkohol och drogfrå­gor

Kontakt

Anna Haid, ANDT-samordnare
Telefon  010-2233262
E-post  anna.haid@lansstyrelsen.se

Läs även

Fred Nyberg: Välkänt att ökad tillgänglighet ger ökad användning
Ny studie bekräftar samband mellan cannabis och psykisk ohälsa

Seminarium

Medicinsk cannabis – på gott eller ont?
Föreläsare  Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet
Tid  Tisdag 16 april 2019, kl. 18.00
Lokal  Almedalsbiblioteket, Visby