Kunskapsdag - spel om pengar

Fredag 14 december arrangeras kunskapsdag om spel om pengar i Uppsala. Dagen vänder sig till personal och beslutsfattare inom kommun och regioner, elev-/studenthälsopersonal och föreningsliv. Anmälan senast 19 november.

Plats  Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Tid  14 december 2018, kl. 09.00–15.00. Fika från 8.30

Övrigt  Fri entré, lunch och fika ingår
Anmäl dig här senast 19 november

Kunskapsdag - spel om pengar

Den 1 januari 2018 inkluderas problem vid spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting åläggs att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelsen ska stödja kommuner och regioner när de ska genomföra lagändringarna, samt  arbeta med prevention och samverkan.

Fredag 14 december inbjuds till Kunskapsdag – spel om pengar. Dagen vänder sig  främst till personal och beslutsfattare inom kommun och regioner (landsting), elev-/studenthälsopersonal och föreningslivet.

Program 14 december

08.30   Kaffe/te och smörgås

09.00   Problem vid spel om pengar – hur ser det ut i Uppsala län?
            Mattias Lindh
, brottsförebyggare och ANDTS-samordnare
            Länsstyrelsen Uppsala län
            Ehline Larsson, FoU-samordnare missbruk/beroende
            Region Uppsala
            Fred Nyberg, seniorprofessor,
            Uppsala universitet/U-FOLD

9.30     En spelare - vilka är de?

Ewa-Karin Ottosson har under många år träffar och behandlat många kvinnor och män som har fått allvarliga problem med beroende och spel om pengar. Hon ger flera olika perspektiv på vilka spelarna är som har sökt hjälp och även ett särskilt anhörigperspektiv lyfts fram.

             Ewa-Karin Ottosson, leg. Sjuksköterska, KBT-terapeut
            Uppsala Spelberoendecentrum

10.00 Att uppmärksamma, utreda och behandla spelmissbruk och spelberoende

Hur kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården uppmärksamma och ge stöd och hjälp till personer med spelmissbruk och spelberoende? Vad innebär den lagstiftning som trädde ikraft den 1 januari 2018? En presentation av kunskapsstödet om behandling av spelmissbruk och spelberoende som Socialstyrelsen tagit fram.

            Christina Högblom, utredare
            Socialstyrelsen

10.45   Frågor/Diskussion vid bord

11.00   Paus

11.15   Spelberoende och dess riskfaktorer och samsjuklighet - kunskap från forskning och klinisk praktik.
            Anders Håkansson
, överläkare och professor
            Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet

12.15   Lunch

13.00   Problem med spel om pengar ur ett lokalt förebyggande perspektiv

Vad innebär spelproblem för individ och samhälle och varför det är viktigt att förebygga? Vilka är möjligheterna för lokal och regional nivå i detta arbete? Vilka verktyg finns i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem.

            Jessika Spångberg, utredare Hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention
            Folkhälsomyndigheten

13.45   Frågor/Diskussion vid bord

14.00   Vad gör vi i nästa steg? Workshop

            Alla hämtar fika och sätter sig vid borden för att diskutera

15.00   Avslut
 

Arrangör  Länsstyrelsen i Uppsala län - i samverkan med Region Uppsala, Uppsala universitet/U-FOLD, Föreningen för spelberoende, Uppsala spelberoendecentrum, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.