Länsforum i Uppsala län för samverkan om problematiskt spel om pengar

22 oktober inbjuder U-FOLD, Länsstyrelsen i Uppsala län, FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inom Region Uppsala till Länsforum i Uppsala län för samverkan om problematiskt spel om pengar. Fri entré. Anmäl dig senast 8 oktober.

Plats  Länsstyrelsen Uppsala län, Bäverns gränd 17, Lokal: Oden
Tid  Tisdag 22 oktober, 2019,  kl. 9.00-13.00
Anmälan  Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län

Mer information  På Länsstyrelsen Uppsala läns hemsida

Länsforum i Uppsala län för samverkan om problematiskt spel om pengar

Forumets kommer att ses en halvdag två till tre gånger per år i syfte är att utbyta information och kunskap samt att skapa bra samverkansformer. Detta för att med utgångspunkt i problematiskt spel om pengar utveckla och ge Uppsala läns aktörer bra förutsättningar att förebygga, erbjuda råd, stöd och kvalitativ behandling till länets invånare.

Insatserna ska belysas ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt ett barn- och anhörigperspektiv. Forumets medlemmar ska ta frågorna vidare till sin respektive huvudman för att vid behov och förutsättningar kunna ta beslut om framtida samverkan och utvecklingsarbete.

Forumet vänder sig till dig som har en tjänst eller ett uppdrag inom din organisation där du ser att din organisation behöver utveckla arbetet med problematiskt spel om pengar. Du har i din roll möjlighet att ta beslut om hur ni verkar för att motverka att fler individer utvecklar ett problematiskt spel om pengar. Du kan även ha ett uppdrag att förebygga problemet (om du utses som kontaktperson och inte är beslutsfattare bör du återkoppla till en funktion som har detta mandat). Du kan också vara en forskare som vill koppla din forskning inom området närmare praktikens behov och förutsättningar.

Program

09.00 Kaffe/te och smörgås.

Inledning, Kort lägesrapport och förväntningar
Anna Haid, ANDTLS-samordnare Länsstyrelsen.

09.45 Resultat för en gemensam analys: Problem vid spel om pengar – hur ser det ut i Uppsala län? Vilket stöd erbjuder kommunerna och regionen målgruppen? Vilka behandlingsmetoder erbjuds och vilka är möjligheterna att kunna efterleva den lagändring som skedde 2017–2018? Arbetar kommunerna förebyggande?

Ehline Larsson, FoU-samordnare missbruk & beroende, FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inom Region Uppsala

10.30 Paus

10.45 Suicid och problematiskt spelande – Region Uppsalas suicidarbete
Erik Klingenberg, strateg suicidprevention, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala

11.15 Stödlinjens perspektiv på suicid
Claes Rantil, rådgivare Stödlinjen, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms Läns Sjukvårdsområde

11.45 Spelberoende – vad har hänt efter spelmarknadens omreglering? En sammanfattning från Uppsala universitet/U-FOLDs seminarium i Almedalen.
Fred Nyberg, seniorprofessor, Uppsala universitet/U-FOLD

12.10 Hur går vi vidare?
Hur utvecklar vi Uppsala läns arbete med problematiskt spelande - Vilka frågor ska lyftas vidare, av vem och hur?
(Länsstyrelsen bjuder på salladslunch för de som har förbeställt.)

13.00 Slut

Senast uppdaterad: 2021-11-26