Metadonprogrammet i Uppsala 50 år

2016 är det 50 år sedan Metadonprogrammet grundades i Uppsala. 12-13 april uppmärksammar U-FOLD detta med ett symposium som samlar en rad ledande experter inom området.


Plats: Grönwallsalen, Akademiska, ing. 70 (12 april 2016)
          Gunnesalen, Psykiatrins Hus, Akademiska (13 april 2016)
Tid:    12-13 april 2016
Program: Läs program till Metadonprogrammet i Uppsala 50 år här

Metadonprogrammet i Uppsala 50 år

År 1966 startade professor Lars Gunne Europas första metadonprogram vid dåvarande Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Metadonprogrammet ingår idag i Beroendekliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala och tar emot patienter från landets mellersta och norra sjukvårdsområden.

12-13 april  uppmärksammar U-FOLD att 50 år har gått och sätter fokus på metadon och opioida agonister genom att samla Nordens främsta experter till ett symposium som belyser risker med opioidbehandling, dödsfall i samband med bruk och missbruk av opioida läkemedel samt praktik och följsamhet i fråga om Socialstyrelsens nya riktlinjer och föreskrifter inom missbruks- och beroendevården.

Program Det svenska metadonprogrammet 50 år

Tisdag den 12 april

12.00   Introduktion och välkomnande
            Fred Nyberg, U-FOLD, Uppsala universitet
            Gunilla Svedström, Akademiska sjukhuset

            Presentation av Lars Gunne

12.30   Uppbyggnad och det fortsatta arbetet med metadonbehandling i Sverige
            Elisabet Alderberg, ANDT sekretariatet, Socialdepartementet

12.45   Moderator: Ingrid Nylander, Uppsala universitet

            Så har föreskrifterna utvecklats – Ur ett svenskt perspektiv
            Leif Grönbladh, Programchef, Metadonprogrammet

            Nuläget – och vägen dit
            Johan Franck, Beroendecentrum, Stockholm

            Missbruksbehandling inom Kriminalvården
            Lars-­Håkan Nilsson, Kriminalvården

            Nya Riktlinjer
            Anders Håkansson, Beroendecentrum, Malmö

            Pionjärarbetet och utvecklingen av metadonprogrammen i USA
            Mary Jeanne Kreek, Rockefeller University, NY

14.00    Paus med kaffe

14.30    Metadonbehandling ur olika perspektiv
             Moderator: Mathias Hallberg, Uppsala universitet

             Missbruksbehandling inom Kriminalvården
             Lars-­Håkan Nilsson, Kriminalvården

             Hur hanteras samsjukligheten?
             Agneta Öjehagen, Lunds universitet

             Nya behandlingsstrategier mot Hepatit C
             Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting 

             Beroendeaspekten ur ett brukarperspektiv
             Berne Stålenkrantz, Svenska Brukarföreningen, Stockholm

16.00    Panelsamtal
            
Moderator: Johan Franck, Beroendecentrum, Stockholm

             Leif Grönbladh
             Anders Håkansson
             Gerhard Larsson, Utredare, Missbruks- o Beroendevårdens utformning
             Gabriel Romanus, f d Socialminister
             Berne Stålenkrantz
             Camilla Wallin, INM LARO, Malmö 
             Agneta Öjehagen

19.00    Middag, Uppsala slott, stora salen (fördrink från kl 18.30)

 

Onsdag den 13 april

09.00    Metadonbehandling i Norden ­‐ Dagsaktuella utmaningar
            
Moderator: Claes Nordenson

             The European situation
             Gabriele Fischer, Medical University of Vienna, Wien

             The Finnish perspective
            
Hannu Alho, University of Helsinki, Helsingfors

             The Norwegian perspective
             Thomas Clausen, University of Oslo, Oslo

             The Danish perspective
             Christian Tjagvad, Norwegian Centre for Addiction Research

             Kommentar 
             Mary Jeanne Kreek, Rockefeller University, NY

10.30    Coffee break, Paus med kaffe

11.00    Moderator: Torsten Gordh, Uppsala universitet

              Nordisk samverkan
              Penilla Günther, Riksdagsledamot, Sveriges Riksdag

              Behandling av smärtpatienter
              Annika Rhodin, Överläkare, Akademiska sjukhuset

              Problematiken kring blandmissbruk
              Tobias Eriksson, Chefsöverläkare, Akademiska sjukhuset

              Bemötande
              Anders Hammarberg, Beroendecentrum, Stockholm

12.00     Panelsamtal
              Moderator: Claes Nordenson

              Penilla Günther
              Anders Hammarberg
              Marie Risbeck, Folkhälsomyndigheten
              Agneta Öjehagen