Missbruk och beroende – Spel, cannabis, dopning & opioider

5-6 maj 2014 ger U-FOLD och Uppsala universitet en kurs med fokus på missbruk och beroende. Bland föreläsarna ryms flera av landets ledande forskare och praktiker inom fältet.

Läs rapport från kursen här

Tid: 5-6 maj 2014
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Visby

Missbruk och beroende – Spel, cannabis, dopning & opioider

Missbruk och beroende av narkotika och dopningspreparat, är ett allvarligt problem särskilt bland unga människor. Dessa utbildningsdagar kommer att fokusera på effekter och behandling av några vanliga droger, likväl som spelmissbruk och dopning. Ledande forskare och praktiker inom fältet kommer att föreläsa.

Dag ett fokuserar på grundläggande kunskap inom neurobiologi, med speciellt fokus på hjärnans belöningssystem och farmakologi. Vi presenterar även aktuella behandlingsmetoder vid opioidberoende samt nya forskningsrön vid spelmissbruk.

Dag två fokuserar på den mest missbrukade illegala drogen – cannabis. Vi talar också om dopning som tidigare ansetts vara ett problem enbart inom idrotten, men vetenskapliga studier visar att omfattningen är mycket större än så, inte minst vad gäller skadeverkningar både på individ och samhällsnivå. Vidare redogör vi för evidensbaserade riktlinjer och arbetssätt inom drogområdet.

Kursen vänder sig till: Medarbetare inom kommun, landsting, elevvårdsteam, ungdomsmottagningar, behandlingshem, ungdomsteam och andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med ungdomar eller arbetar inom missbruksområdet.

Program

Måndag 5 maj

13.15-13.30   Inledning
                       Myron Zaluha, Uppsala universitet

13.30-14.15   Hjärnans belöningssystem – grunden för alla beroenden 
                      Vad sker i hjärnan vid missbruk och beroende? Inte kan väl ett flitigt spelande vara lika allvarligt som att injicera heroin?
                       Fred Nyberg, Uppsala universitet

14.15-15.00   Behandling av opiatberoende
                       Är det inte att släcka eld med bensin när man ger narkomaner t ex metadon? 
                       Leif Grönbladh, Akademiska sjukhuset

15.00-15.30   Kaffe

15.30-16.15   Spelandets mörka sidor. Om spelberoende och vägar framåt
                      
Anders Tengström, Karolinska Institutet

16.15-17.00   Spelproblem är ett folkhälsoproblem – vad gör vi åt det?
                       Prevention och behandling. Hur arbetar vi i Uppsala?
                       Ewa-Karin Ottosson, Ekotera

17.00              Avslutning

Tisdag 6 maj

08.30-09.15   Cannabis – Missbruksmönster
                       Ulf Guttormsson, CAN

09.15-10.00   Att röka lite gräs är väl inget att tjafsa om?
                       Cannabis – vad visar forskning? 
                       Maria Ellgren, Uppsala universitet

10.00-10.30    Kaffe

10.30-11.30    Anabola steroider – mer än bara muskler?
                       Mathias Hallberg, Uppsala universitet

11.30-12.15    Vad hjälper? Evidensbaserade metoder och riktlinjer 
                       Anders Hammarberg, Karolinska Institutet

12.15              Avslutning


Medverkande
Maria Ellgren
, Med dr, forskare, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet

Leif Grönbladh, Programchef, LARO-mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ulf Guttormsson, Forskare, utredare, CAN, Stockholm

Mathias Hallberg, Farm dr, docent, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet

Anders Hammarberg, Med dr, Leg psykoterapeut, Karolinska institutet, Beroendecentrum, Stockholm

Fred Nyberg, Professor, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet

Ewa-Karin Ottosson, Leg sjuksköterska, KBT-terapeut, grundare av Spelberoendecentrum, Uppsala

Anders Tengström, Leg psykolog, forskare, Karolinska institutet

Myron Zaluha, Utbildningsansvarig, U-Fold, Uppsala universitet